Làm lại
Cách thức ứng phó của các tổ chức dựa vào cộng đồng trong cung cấp dịch vụ HIV/AIDS dưới tác động của COVID-19 năm 2020

Lê Thu Giang , Phạm Thị Tươi , Cao Văn Minh , Nguyễn Ngọc Sơn , Đặng Quốc Phong ,

Tạp chí Khoa học Nghiên cứu Sức khỏe và Phát triển. 30/05/2021; Tập 05, Số 03-2021 : SKPT_21_001.

Thực trạng tuân thủ ghi chép hồ sơ bệnh án sản khoa nội trú tại bệnh viện Sản - Nhi Trà Vinh năm 2020
Trần Thị Trà Mi

Tạp chí Khoa học Nghiên cứu Sức khỏe và Phát triển. 30/05/2021; Tập 05, Số 03-2021 : SKPT_21_002.

Một số yếu tố ảnh hưởng tới cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh tại 02 phòng khám đa khoa trực thuộc bệnh viện quận Thủ Đức thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2017-2019
Nguyễn Quỳnh Anh

Tạp chí Khoa học Nghiên cứu Sức khỏe và Phát triển. 30/05/2021; Tập 05, Số 03-2021 : SKPT_20_065.

Nghiên cứu xác định đa hình đơn Nucleotide RS2596542 của gen mica ở bệnh nhân ung thư vòm họng

Nguyễn Phương Thoa , Lương Viết Hưng , Nguyễn Thị Tình , Nguyễn Hoàng Việt ,

Tạp chí Khoa học Nghiên cứu Sức khỏe và Phát triển. 30/05/2021; Tập 05, Số 03-2021 : SKPT_21_012.

Nghiên cứu thực trạng mang gen Thalassemia ở trẻ em người dân tộc Tày, Dao tỉnh Tuyên Quang
Đỗ Thị Thu Giang

Tạp chí Khoa học Nghiên cứu Sức khỏe và Phát triển. 30/05/2021; Tập 05, Số 03-2021 : SKPT_21_017.

Tình trạng suy dinh dưỡng thấp còi của trẻ 6-23 tháng tuổi tại xã Tân Thịnh, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định, 2020
Vũ Thị Trang

Tạp chí Khoa học Nghiên cứu Sức khỏe và Phát triển. 30/05/2021; Tập 05, Số 03-2021 : SKPT_21_015.

Thực trạng và một số yếu tố ảnh hưởng đào tạo liên tục của cán bộ y tế thuộc Trung tâm Y tế huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An giai đoạn 2017-2019
Lê Thị Út Hiền

Tạp chí Khoa học Nghiên cứu Sức khỏe và Phát triển. 30/05/2021; Tập 05, Số 03-2021 : SKPT_20_114.

Sự hài lòng của nhà thuốc đối với dịch vụ cung ứng thuốc của công ty cổ phần pymepharco tại thành phố hồ chí minh năm 2020

Lê Ngọc Danh , Nguyễn Thị Hải Yến ,

Tạp chí Khoa học Nghiên cứu Sức khỏe và Phát triển. 30/05/2021; Tập 05, Số 03-2021 : SKPT_20_116.

Thực trạng kết quả hoạt động tài chính tại bệnh viện đa khoa tỉnh lào cai giai đoạn 2015 – 2019
Nguyễn Quỳnh Anh

Tạp chí Khoa học Nghiên cứu Sức khỏe và Phát triển. 30/05/2021; Tập 05, Số 03-2021 : SKPT_20_124.

Kết quả hoạt động cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh sau 3 năm thực hiện tự chủ tài chính tại Bệnh viện quận Thủ Đức – thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2017-2019
Đặng Thị Hiên

Tạp chí Khoa học Nghiên cứu Sức khỏe và Phát triển. 30/05/2021; Tập 05, Số 03-2021 : SKPT_20_079.

Nhà tài trợ và đối tác