Căng thẳng nghề nghiệp và một số yếu tố ảnh hưởng ở điều dưỡng lâm sàng tại hai bệnh viện Hùng Vương và Từ Dũ đang học liên thông lên đại học năm 2019

 • Mã bài báo : SKPT_20_043
 • Ngày xuất bản : 29/12/2020
 • Số trang : 53-61
 • Tác giả : Nguyễn Thái Quỳnh Chi
 • Lượt xem : ( 113 )

Danh sách tác giả (*)

 • Nguyễn Thái Quỳnh Chi 1 - Trường Đại học Y tế công cộng
 • Lê Minh Sang 1 - Trường Đại học Nguyễn Tất Thành

Mục tiêu nghiên cứu: Nghiên cứu thực hiện nhằm mô tả mức độ căng thẳng nghề nghiệp của đối tượng nghiên cứu (ĐTNC) và một số yếu tố ảnh hưởng năm 2019 tại hai bệnh viện Hùng Vương và Từ Dũ đang học liên thông lên đại học.

Phương pháp nghiên cứu: Đây là nghiên cứu cắt ngang phân tích, kết hợp định lượng và định tính, được thực hiện từ tháng 4-8/2019 trên các điều dưỡng lâm sàng của hai bệnh viện Hùng Vương và Từ Dũ đang học liên thông lên đại học tại trường Đại học Nguyễn Tất Thành.

Kết quả: Số liệu định lượng thu thập từ bộ câu hỏi phát vấn (tham khảo bộ công cụ Expanded Nursing Stress Scale) với 232 điều dưỡng và được phân tích bằng SPSS 20.0. Thông tin định tính thu thập từ 02 cuộc thảo luận nhóm và được phân tích theo chủ đề. Kết quả cho thấy căng thẳng nghề nghiệp của ĐTNC ở mức trung bình (điểm trung bình chung là 2,14). Có 03 nhóm yếu tố gây căng thẳng nhiều nhất là “đối mặt với cái chết của người bệnh”, “vấn đề liên quan đến gia đình người bệnh”, và “khối lượng công việc”. Nhóm yếu tố ảnh hưởng đến mức độ căng thẳng nghề nghiệp của ĐTNC bao gồm: yếu tố cá nhân, yếu tố gia đình, và yếu tố học tập.

Kết luận và khuyến nghị: Khoa/bệnh viện nên có chính sách bảo đảm hài hòa khối lượng công việc để giảm bớt áp lực, đảm bảo điều dưỡng vẫn hoàn thành nhiệm vụ trong quá trình đi học. Ngoài ra, cần thiết có các khóa tập huấn kỹ năng ứng phó với những tình huống liên quan đến người bệnh và người nhà người bệnh.

 • DOI : https://doi.org/10.38148/JHDS.0404SKPT20-043
 • Chủ đề : Sức khỏe nghề nghiệp
 • Loại bài báo : Nghiên cứu gốc
 • Chuyên nghành : Chuyên Nghành Y

File toàn văn

Chưa có mã code, vui lòng liên hệ để nhận mã theo số điện thoại : 0246 266 3024 - Email : jhds@huph.edu.vn

 • Thông tin liên hệ : Nguyễn Thái Quỳnh Chi
 • Email : nqc@huph.edu.vn
 • Địa chỉ : Trường Đại học Y tế công cộng

Bài báo liên quan

Nhà tài trợ và đối tác