Chất lượng dịch vụ Bệnh viện Phụ sản MêKông qua cảm nhận của khách hàng ngoại trú năm 2019

 • Mã bài báo : SKPT_20_006
 • Ngày xuất bản : 29/12/2020
 • Số trang : 9-17
 • Tác giả : Trần Hà Diễm
 • Lượt xem : ( 123 )

Danh sách tác giả (*)

 • Trần Hà Diễm 1 - Bệnh viện Phụ sản MêKông
 • Bùi Thị Tú Quyên 1 - Trường Đại học Y tế công cộng

Mục tiêu: Nghiên cứu thực hiện nhằm đánh giá chất lượng dịch vụ Bệnh viện Phụ sản MêKông qua cảm nhận của khách hàng ngoại trú năm 2019 và phân tích một số yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ Bệnh viện.

Phương pháp: Nghiên cứu cắt ngang kết hợp định tính và định lượng sử dụng bộ công cụ SERVPERF gồm 22 câuhỏi qua 5 khía cạnh: Tin tưởng, Đáp ứng, Đảm bảo, Cảm thông và yếu tố hữu hình.

Kết quả: Kết quả ghi nhận, 96,1% khách hàng đánh giá chất lượng dịch vụ bệnh viện ở mức cao, điểm trung bình chung về chất lượng dịch vụ là 4,34 (± 0,41) so với chuẩn điểm 5. Năng lực chuyên môn của Bệnh viện, chi phí dịch vụ phù hợp là những ảnh hưởng tốt đến chất lượng dịch vụ. Mất cân đối lượng khách hàng giữa các buổi khám là điểm nổi bật làm hạn chế chất lượng dịch vụ.

Kết luận: Chất lượng dịch vụ Bệnh viện được đánh giá ở mức cao, tuy nhiên các chính sách thể hiện sự quan tâm khách hàng và cần làm gì để nắm bắt được nhu cầu của họ là vấn đề Bệnh viện cần cải tiến để đáp ứng sự mong đợi ngày càng cao của khách hàng về chất lượng dịch vụ.

 • DOI : https://doi.org/10.38148/JHDS.0404SKPT20-006
 • Chủ đề : Quản lý bệnh viện
 • Loại bài báo : Nghiên cứu gốc
 • Chuyên nghành : Chuyên Nghành Y

File toàn văn

Chưa có mã code, vui lòng liên hệ để nhận mã theo số điện thoại : 0246 266 3024 - Email : jhds@huph.edu.vn

 • Thông tin liên hệ : Trần Hà Diễm
 • Email : hadiem@gmail.com
 • Địa chỉ : Bệnh viện Phụ sản MêKông

Bài báo liên quan

Nhà tài trợ và đối tác