Công tác xã hội trong bệnh viện tại Việt Nam: Thành tựu & Thách thức

 • Mã bài báo : Ban_luan 2
 • Ngày xuất bản : 27/03/2020
 • Số trang : 12-14
 • Tác giả : Phạm Tiến Nam
 • Lượt xem : ( 101 )

Danh sách tác giả (*)

 • Phạm Tiến Nam 1 - Trường Đại học Y tế công cộng
 • Nguyễn Hồng Sơn 1 - Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Y tế
 • Hoàng Long Quân 2 - Sở Y tế Kon Tum
 • Hoàng Văn Minh 3 - Trường Đại học Y tế công cộng
 • Chủ đề : Công tác xã hội
 • Loại bài báo : Bài luận
 • Chuyên nghành : Xã hội học

File toàn văn

Chưa có mã code, vui lòng liên hệ để nhận mã theo số điện thoại : 0246 266 3024 - Email : jhds@huph.edu.vn

 • Thông tin liên hệ : Phạm Tiến Nam
 • Email : ptn@huph.edu.vn
 • Địa chỉ : Trường Đại học Y tế công cộng

Bài báo liên quan

Nhà tài trợ và đối tác