Đánh giá cảm nhận của khách hàng về chất lượng cung cấp dịch vụ phẫu thuật nội soi bằng robot tại bệnh viện Bình Dân năm 2019

 • Mã bài báo : SKPT_19_022
 • Ngày xuất bản : 30/09/2019
 • Số trang : 94-104
 • Tác giả : Võ Trần Xuân Đào
 • Lượt xem : ( 147 )

Danh sách tác giả (*)

 • Võ Trần Xuân Đào 1 - Bệnh viện Bình Dân
 • Vũ Thị Hoàng Lan 1 - Trường Đại học Y tế công cộng

Mục tiêu: Chất lượng dịch vụ là một trong những yếu tố quyết định sự thành công của bệnh viện, góp phần xây dựng hình ảnh, thương hiệu của bệnh viện, nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút khách hàng. Nghiên cứu nhằm mô tả cảm nhận của khách hàng về chất lượng cung cấp dịch vụ phẫu thuật nội soi bằng Robot và phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng cung cấp dịch vụ tại Bệnh viện Bình Dân, năm 2019.

Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu cắt ngang mô tả kết hợp nghiên cứu định lượng và nghiên cứu định tính, sử dụng mô hình SERVPERF với 5 thành tố cấu thành chất lượng dịch vụ.

Kết quả: Kết quả đánh giá cảm nhận của khách hàng về chất lượng cung cấp dịch vụ phẫu thuật nội soi bằng Robot tại Bệnh viện Bình Dân theo thang đo SERVPERF đạt 4,24 ± 0,041 điểm. Điểm trung bình các khía cạnh sự đảm bảo, sự tin cậy, phương tiện hữu hình, sự đáp ứng, sự cảm thông có điểm trung bình lần lượt là 4,45; 4,36; 4,16; 4,12; 4,10 điểm. Không tìm thấy mối liên quan giữa các yếu tố về nhân khẩu học của đối tượng nghiên cứu và điểm trung bình cảm nhận trong nghiên cứu này.

Kết luận: nghiên cứu khuyến nghị lãnh đạo bệnh viện thực hiện kế hoạch cải tiến chất lượng dựa vào các khía cạnh có kết quả điểm cảm nhận dưới mức điểm trung bình chung. Đồng thời đẩy mạnh công tác truyền thông y tế để khách hàng ngày càng có nhiều cơ hội tiếp cận và có nhiều sự lựa chọn về các loại hình dịch vụ tân tiến.

 • Chủ đề : Quản lý bệnh viện
 • Loại bài báo : Nghiên cứu gốc
 • Chuyên nghành : Chuyên Nghành Y

File toàn văn

Chưa có mã code, vui lòng liên hệ để nhận mã theo số điện thoại : 0246 266 3024 - Email : jhds@huph.edu.vn

 • Thông tin liên hệ : Võ Trần Xuân Đào
 • Email :
 • Địa chỉ : Bệnh viện Bình Dân

Bài báo liên quan

Nhà tài trợ và đối tác