Đánh giá công tác quản lý an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất nước uống đóng chai trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk năm 2018

 • Mã bài báo : SKPT_19_026
 • Ngày xuất bản : 30/09/2019
 • Số trang : 49-58
 • Tác giả : Lê Thị Châu
 • Lượt xem : ( 144 )

Danh sách tác giả (*)

 • Lê Thị Châu 1 - Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Đắk Lắk
 • Trần Thị Tuyết Hạnh 1 - Trường Đại học Y tế công cộng

Mục tiêu: Nghiên cứu đánh giá công tác quản lý an toàn thực phẩm (ATTP) các cơ sở sản xuất (CSSX) nước uống đóng chai (NUĐC) tỉnh Đắk Lắk năm 2018 và một số yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản lý.

Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang. Địa điểm và thời gian nghiên cứu: tại tỉnh Đắk Lắk, từ tháng 01 đến tháng 07 năm 2019. Đối tượng nghiên cứu: 105 hồ sơ quản lý CSSX NUĐC tỉnh Đắk Lắk năm 2018 và các bên liên quan.

Kết quả: thực hiện quy trình cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP đạt 89,5%; xác nhận kiến thức ATTP đạt 81,0%; cấp Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy đạt 90,5%; quy trình thanh tra, kiểm tra đạt 92,3%. Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý gồm: các chế độ chính sách hỗ trợ còn nhiều bất cập; số lượng nhân lực chỉ đạt 84%; thiếu trụ sở làm việc và các trang thiết bị chuyên môn; kinh phí chỉ đạt 17,0% so với dự toán.

Kết luận: Nghiên cứu cho thấy hoạt động quản lý ATTP đối với các cơ sở NUĐC chưa đáp ứng theo yêu cầu. Cần sự quan tâm đầu tư của các cấp lãnh đạo để cải thiện tình hình quản lý ATTP NUĐC trong thời gian tới.

 • Chủ đề : Dinh dưỡng và An toàn vệ sinh thực phẩm
 • Loại bài báo : Nghiên cứu gốc
 • Chuyên nghành : Chuyên Nghành Y

File toàn văn

Chưa có mã code, vui lòng liên hệ để nhận mã theo số điện thoại : 0246 266 3024 - Email : jhds@huph.edu.vn

 • Thông tin liên hệ : Lê Thị Châu
 • Email : bslethichau@gmail.com
 • Địa chỉ : Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Đắk Lắk

Bài báo liên quan

Nhà tài trợ và đối tác