Đánh giá điều kiện an toàn thực phẩm của cơ sở sản xuất nước uống đóng chai tại thành phố Cần Thơ năm 2020

 • Mã bài báo : SKPT_20_050
 • Ngày xuất bản : 29/12/2020
 • Số trang : 100-107
 • Tác giả : Thân Ngọc Hà
 • Lượt xem : ( 136 )

Danh sách tác giả (*)

 • Thân Ngọc Hà 1 - Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thành phố Cần Thơ.
 • Nguyễn Thanh Hà 1 - Trường Đại học Y tế công cộng

Mục tiêu nghiên cứu: Đánh giá điều kiện an toàn thực phẩm, xác định tỷ lệ ô nhiễm vi sinh vật trong nước uống đóng chai tại thành phố Cần Thơ năm 2020.

Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang 116 cơ sở sản xuất, 58 mẫu nước uống đóng chai từ tháng 02 đến tháng 5/2020..

Kết quả: Tỷ lệ cơ sở đạt các tiêu chí về điều kiện an toàn thực phẩm là 44,0% (51/116), tỷ lệ nhiễm vi sinh vật là 39,7% (23/58).

Kết luận và khuyến nghị: Tỷ lệ cơ sở đạt các điều kiện an toàn thực phẩm thấp và tỷ lệ ô nhiễm vi sinh vật cao. Do đó cầnkiểm tra đột xuất đối với các cơ sở sản xuất bị nhiễm vi sinh vật và tăng tần suất kiểm tra định kỳ 2 lần/năm đối với các cơ sở sản xuất không duy trì các điều kiện về an toàn thực phẩm theo quy định

 • DOI : https://doi.org/10.38148/JHDS.0404SKPT20-050
 • Chủ đề : Dinh dưỡng và An toàn vệ sinh thực phẩm
 • Loại bài báo : Nghiên cứu gốc
 • Chuyên nghành : Chuyên Nghành Y

File toàn văn

Chưa có mã code, vui lòng liên hệ để nhận mã theo số điện thoại : 0246 266 3024 - Email : jhds@huph.edu.vn

 • Thông tin liên hệ : Thân Ngọc Hà
 • Email : mph1831054@studenthuph.edu.vn
 • Địa chỉ : Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thành phố Cần Thơ.

Bài báo liên quan

Nhà tài trợ và đối tác