Động lực làm việc của nhân viên y tế và một số giải pháp cải thiện tại Trung tâm Y tế huyện Phù Mỹ - Bình Định

 • Mã bài báo : SKPT_18_002
 • Ngày xuất bản : 17/04/2018
 • Số trang : 1
 • Tác giả : Nguyễn Đình Hoàng
 • Lượt xem : ( 1518 )

Danh sách tác giả (*)

 • Nguyễn Đình Hoàng 1 - Trung tâm Y tế huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định
 • Nguyễn Thanh Hương 1 - Trường Đại học Y tế công cộng

TÓM TẮT

Mục tiêu: Nghiên cứu này nhằm mô tả động lực làm việc của nhân viên y tế (NVYT) và phân tích một số giải pháp để cải thiện tại Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Phù Mỹ-Bình Định năm 2017.

Phương pháp: Thiết kế mô tả cắt ngang, kết hợp phương pháp định lượng và định tính. Số liệu định lượng được thu thập trước, qua phát vấn toàn bộ 295 NVYT. Động lực làm việc được đo lường bằng thang đo gồm 7 nhóm nội dung với 23 tiểu mục. Số liệu định tính thu thập qua 10 cuộc phỏng vấn sâu và 5 cuộc thảo luận nhóm với đại diện lãnh đạo, đại diện các khoa, phòng, đội, trạm y tế (TYT) thuộc TTYT.

Kết quả: Chỉ có 57,5% NVYT có động lực làm việc tính theo điểm tổng của cả thang đo. Tỷ lệ này ở tuyến huyện thấp hơn xã (54,9% và 60,2%); bộ phận lâm sàng và cận lâm sàng thấp hơn bộ phận dự phòng và hành chính (47,7% so với 61,4%); nhóm quản lý có động lực (60,8%) cao hơn nhóm làm chuyên môn (54,2%). Một số giải pháp có thể cải thiện động lực làm việc như: Bố trí, phân công công việc phù hợp về khối lượng, năng lực, sở trường của NVYT; Ghi nhận và khuyến khích những đóng góp của NVYT; Trước mắt ưu tiên tăng tiền thưởng cho NVYT tuyến huyện, đặc biệt là bộ phận lâm sàng và cận lâm sàng; Cải thiện môi trường làm việc và cơ sở vật chất; Tạo cơ hội thăng tiến và thực hiện tốt chính sách thu hút nhân lực cho tuyến huyện.

Kết luận: Động lực của NVYT cả tuyến huyện và TYT còn khá thấp vì vậy cần ưu tiên thực hiện các giải pháp cải thiện động lực làm việc của NVYT đặc biệt là tuyến huyện.

 • Chủ đề : Sức khỏe nghề nghiệp
 • Loại bài báo : Nghiên cứu gốc
 • Chuyên nghành : Chuyên Nghành Y

File toàn văn

Chưa có mã code, vui lòng liên hệ để nhận mã theo số điện thoại : 0246 266 3024 - Email : jhds@huph.edu.vn

 • Thông tin liên hệ : Nguyễn Đình Hoàng
 • Email :
 • Địa chỉ : Trung tâm Y tế huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định

Bài báo liên quan

Nhà tài trợ và đối tác