International scientific publication achievements of medical, public health and pharmacy universities, faculties and research institutes in Vietnam in 2019

 • Mã bài báo : SKPT_19_043
 • Ngày xuất bản : 04/06/2020
 • Số trang : 100-111
 • Tác giả : Tran Thi Tuyet Hanh
 • Lượt xem : ( 96 )

Danh sách tác giả (*)

 • Tran Thi Tuyet Hanh 1 - Hanoi University of Public Health
 • Nguyen Hong Phi 1 - Hanoi University of Public Health
 • Nguyen Thi Minh Thanh 2 - Hanoi University of Public Health
 • Duong Hai Yen 3 - Hanoi University of Public Health
 • Nguyen Phuong Anh 4 - Hanoi University of Public Health
 • Hoang Van Minh - Hanoi University of Public Health
 • Nguyen Manh Hung - Hanoi University of Public Health

Objective

To describe the international scientific publication capacity of medical, public health and pharmacy universities, faculties and research institutes in Vietnam in 2019.

Methodology

This was a cross-sectional study. The research participants included 2,200 lecturers, researchers of medical, public health and pharmacy universities, faculties and research institutes in Vietnam who already had personal accounts on the ResearchGate database by June 2019.

Results

Five institutes with the highest proportions of lecturers, researchers who had more than 30 international scientific articles were National Institute of Hygiene and Epidemiology (NIHE) (15.8%), Hanoi University of Public Health (HUPH) (11.15%), Ton Duc Thang University (TDTU) (9.5%), Department of Medicine and Pharmacy of Hanoi National University (5.5%) and Hanoi Medical University (3.1%). Based on h-index, the measure of productivity and the impact of research on the international scientific community, results showed that institutes with the highest proportions of lecturers, researchers with h-index ³ 10 were NIHE (19.3%), HUPH (9%), Military Medical Academy (5%), TDTU (4.8%) and Nguyen Tat Thanh University (3.8%).

Conclusion

The international scientific publication capacity of the majority of medical, public health and pharmacy universities, faculties and research institutes in Vietnam was still quite limited. In general, Public Health faculties/universities/institutes had higher international scientific publication capacity than the pharmacy and medical institutions.

 • Chủ đề : Đào tạo
 • Loại bài báo : Nghiên cứu gốc
 • Chuyên nghành : Chuyên Nghành Y

File toàn văn

Chưa có mã code, vui lòng liên hệ để nhận mã theo số điện thoại : 0246 266 3024 - Email : jhds@huph.edu.vn

 • Thông tin liên hệ : Tran Thi Tuyet Hanh
 • Email :
 • Địa chỉ : Hanoi University of Public Health

Bài báo liên quan

Nhà tài trợ và đối tác