Một số yếu tố ảnh hưởng đến các hoạt động công tác xã hội tại trung tâm y tế huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum năm 2019

 • Mã bài báo : SKPT_19_066
 • Ngày xuất bản : 24/03/2020
 • Số trang : 62-69
 • Tác giả : Hoàng Long Quân
 • Lượt xem : ( 115 )

Danh sách tác giả (*)

 • Hoàng Long Quân 1 - Sở Y tế Kon Tum
 • Phạm Tiến Nam 1 - Trường Đại học Y tế công cộng
 • Đào Duy Khánh 2 - Sở Y tế Kon Tum

Mục tiêu: Tìm hiểu những yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động công tác xã hội (CTXH) tại Trung tâm Y tế huyện Đăk Tô năm 2019.

Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu định tính, thu thập số liệu qua phỏng vấn sâu và thảo luận nhóm trọng tâm.

Kết quả: Hiện đã có văn bản pháp quy định hướng phát triển nghề CTXH, nhưng chưa có hướng dẫn cụ thể triển khai thực hiện, thiếu văn bản hướng dẫn bố trí biên chế và chuẩn năng lực cho nhân viên CTXH trong bệnh viện. Ở các bệnh viện quy mô nhỏ, nhân lực hạn chế khiến các dịch vụ CTXH không được cung cấp liên tục. Thiếu các văn bản hướng dẫn triển khai hoạt động cụ thể và chưa có chương trình, tài liệu đào tạo cho các đối tượng trong bệnh viện về CTXH nên việc đào tạo thực hiện nghiệp vụ cho nhân viên CTXH và trang bị các kiến thức cơ bản về CTXH cho nhân viên y tế rất hạn chế, các dịch vụ CTXH trong bệnh viện chưa được cung cấp hiệu quả.

Khuyến nghị: Bộ Y tế sớm ban hành hướng dẫn về định mức biên chế và cơ cấu các chức danh chuyên môn CTXH trong các bệnh viện. Xây dựng chuẩn năng lực người làm CTXH tại các cơ sở y tế và chương trình, tài liệu đào tạo nghiệp vụ CTXH cho các đối tượng khác nhau trong bệnh viện. Đối với Trung tâm Y tế tuyến huyện cần phân công chuyên trách CTXH, tổ chức đào tạo nghiệp vụ CTXH cho người làm CTXHđể phối hợp thực hiện các hoạt động.

 • Chủ đề : Công tác xã hội
 • Loại bài báo : Nghiên cứu gốc
 • Chuyên nghành : Xã hội học

Chưa có mã code, vui lòng liên hệ để nhận mã theo số điện thoại : 0246 266 3024 - Email : jhds@huph.edu.vn

 • Thông tin liên hệ : Hoàng Long Quân
 • Email :
 • Địa chỉ : Sở Y tế Kon Tum

Bài báo liên quan

Nhà tài trợ và đối tác