Nhận thức của cha mẹ/người chăm sóc chính về phòng chống đuối nước trẻ em dưới 15 tuổi tại 8 tỉnh ở Việt Nam năm 2018

 • Mã bài báo : SKPT_19_035
 • Ngày xuất bản : 31/12/2019
 • Số trang : 32-39
 • Tác giả : Hoàng Thùy Dung
 • Lượt xem : ( 26 )

Danh sách tác giả (*)

 • Hoàng Thùy Dung 1 - Trung Tâm Nghiên cứu Chính sách và Phòng chống Chấn thương
 • Trần Thị Ngân 1 - Trung Tâm Nghiên cứu Chính sách và Phòng chống Chấn thương
 • Trần Thu Phương 2 - Trung Tâm Nghiên cứu Chính sách và Phòng chống Chấn thương
 • Vũ Hải Đăng 3 - Trung Tâm Nghiên cứu Chính sách và Phòng chống Chấn thương
 • Phạm Việt Cường 4 - Trung Tâm Nghiên cứu Chính sách và Phòng chống Chấn thương
 • Đoàn Thu Huyền - Tổ chức Vận động Chăm sóc Sức khỏe toàn cầu

Mục tiêu: Mô tả nhận thức của cha mẹ/người chăm sóc trẻ về phòng chống đuối nước cho trẻ em dưới 15 tuổi tại 8 tỉnh, Việt Nam năm 2018.

Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu cắt ngang trên 849 đối tượng là cha mẹ hoặc người chăm sóc chính đại diện cho các hộ gia đình có trẻ dưới 15 tuổi đang sinh sống trong cùng địa bàn với các trường hợp đuối nước được thống kê trong giai đoạn 2015-2017. Thông tin được thu thập qua phỏng vấn định lượng dựa trên bộ câu hỏi cấu trúc.

Kết quả: Nhận thức của cha mẹ/người chăm sóc trẻ về nguy cơ và dự phòng đuối nước khá tốt, 98,4% phụ huynh cho rằng ao hồ, sông suối là những địa điểm dễ xảy ra đuối nước nhất, trẻ nam có nguy cơ đuối nước cao hơn nữ; 92,1% cho rằng học bơi là biện pháp phòng chống đuối nước hiệu quả và trẻ nên bắt đầu học bơi ở nhóm tuổi 6-11(61,8%).

Kết luận: Phụ huynh đã nhận thức được về các yếu tố nguy cơ, nguyên nhân, khả năng xảy ra cũng như các biện pháp phòng chống đuối nước cho trẻ.

 • Chủ đề : Phòng chống chấn thương
 • Loại bài báo : Nghiên cứu gốc
 • Chuyên nghành : Chuyên Nghành Y

File toàn văn

Chưa có mã code, vui lòng liên hệ để nhận mã theo số điện thoại : 0246 266 3024 - Email : jhds@huph.edu.vn

 • Thông tin liên hệ : Hoàng Thùy Dung
 • Email : htd1@huph.edu.vn
 • Địa chỉ : Trung Tâm Nghiên cứu Chính sách và Phòng chống Chấn thương

Bài báo liên quan

Nhà tài trợ và đối tác