Thực trạng hút thuốc lá ở học sinh một số trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Hà Nội và một số yếu tố liên quan năm 2019

 • Mã bài báo : SKPT_20_021
 • Ngày xuất bản : 29/12/2020
 • Số trang : 62-71
 • Tác giả : Nguyễn Thị Thanh Xuân
 • Lượt xem : ( 131 )

Danh sách tác giả (*)

 • Nguyễn Thị Thanh Xuân 1 - Trường Đại học Y tế công cộng
 • Nguyễn Việt Anh 1 - Trường Đại học Y tế công cộng
 • Trần Đỗ Bảo Nghi 2 - Trường Đại học Y tế công cộng
 • Trần Thị Hà 3 - Trường Đại học Y tế công cộng
 • Nguyễn Hải Vân 4 - Trường Đại học Y tế công cộng
 • Lê Tự Hoàng - Trường Đại học Y tế công cộng
 • Vũ Trí Đức - Trường Đại học Y tế công cộng

Mục tiêu: Tỷ lệ hút thuốc cao ở vị thành niên (VTN) đã trở thành mối lo ngại về sức khỏe cộng đồng trên toàn thế giới và tại Việt Nam. Việc xác định các yếu tố liên quan tới hành vi hút thuốc ở VTN là đặc biệt quan trọng khi độ tuổi hút thuốc ngày càng trẻ hóa.

Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu cắt ngang phân tích được thực hiện ở học sinh trên 15 trường trung học phổ thông (THPT) tại 5 quận/huyện Hà Nội bằng bộ công cụ đo lường giám sát hành vi nguy cơ với sức khỏe vị thành niên (YRBSS).

Kết quả: Kết quả cho thấy nam có tỷ lệ sử dụng thuốc lá cao hơn nữ (21,1% so với 7,1%), học sinh ở các trường giáo dục thường xuyên (GDTX) có tỷ lệ sử dụng (24,5%) cao học sinh ở trường công lập (10,5%) và học sinh ở trường dân lập (16,0%). Lần đầu tiên thử hút thuốc lá của VTN là ở độ tuổi rất sớm 13 – 14 tuổi (25%). Các yếu tố nguy cơ dẫn tới hành vi từng hút thuốc lá ở VTN là nam giới (OR: 2,653; KTC 95%: 1,880 – 3,731), thấy có người hút thuốc trong trường (OR: 2,063; KTC 95%: 1,480 – 2,875) và học lực trung bình (OR: 1,761, KTC 95%: 1,012 – 3,058).

Kết luận và khuyến nghị: Kết quả của nghiên cứu là cơ sở để tìm hiểu các yếu tố liên quan tới hành vi hút thuốc lá, từ đó cung cấp thêm thông tin dự thảo các chiến lược can thiệp phòng chống hút thuốc lá ở VTN đạt hiệu quả cao.

 • DOI : https://doi.org/10.38148/JHDS.0404SKPT20-021
 • Chủ đề : Xã hội học sức khỏe
 • Loại bài báo : Nghiên cứu gốc
 • Chuyên nghành : Chuyên Nghành Y

File toàn văn

Chưa có mã code, vui lòng liên hệ để nhận mã theo số điện thoại : 0246 266 3024 - Email : jhds@huph.edu.vn

 • Thông tin liên hệ : Nguyễn Thị Thanh Xuân
 • Email : bph15nttx@studenthuph.edu.vn
 • Địa chỉ : Trường Đại học Y tế công cộng

Bài báo liên quan

Nhà tài trợ và đối tác