Thực trạng kỳ thị và phân biệt đối xử với người nhiễm HIV của nhân viên y tế tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng năm 2019

 • Mã bài báo : SKPT_19_015
 • Ngày xuất bản : 30/09/2019
 • Số trang : 7-15
 • Tác giả : Hoàng Thị Tố Loan
 • Lượt xem : ( 286 )

Danh sách tác giả (*)

 • Hoàng Thị Tố Loan 1 - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Cao Bằng
 • Lê Thị Hải Hà 1 - Trường Đại học Y tế công cộng
 • Đặng Thị Việt Phương 2 - Viện xã hội học
 • Đoàn Thị Thùy Dương 3 - Trường Đại học Y tế công cộng

Mục tiêu: mô tả thực trạng kỳ thị và phân biệt đối xử với người nhiễm HIV của nhân viên y tế và một số yếu tố liên quan tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng năm 2019.

Phương pháp: nghiên cứu cắt ngang thực hiện phát vấn trên 209 nhân viên y tế làm việc tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng từ 4/2019 – 6/2019. Kỳ thị và phân biệt đối xử gồm ba nội dung: nhân viên y tế lo sợ khi tiếp xúc, nhân viên y tế có hành vi bảo vệ quá mức cần thiết và nhân viên y tế có thái độ tiêu cực với người nhiễm HIV.

Kết quả: Tỷ lệ kỳ thị và phân biệt đối xử với người nhiễm HIV của nhân viên y tế là 44,9%. Trong đó, tỷ lệ nhân viên y tế lo sợ lây nhiễm HIV qua tiếp xúc là 48,8%. 49,3% nhân viên y tế có thái độ tiêu cực. 39,2% nhân viên y tế có hành vi bảo vệ quá mức khi chăm sóc người nhiễm HIV. Phân tích hồi quy tuyến tính cho thấy nhân viên y tế được đào tạo/tập huấn về HIV, có kiến thức tốt về HIV/AIDS, tiếp xúc trực tiếp với người nhiễm HIV ít kỳ thị và phân biệt đối xử với người nhiễm HIV hơn.

Kết luận: Tăng cường đào tạo, tập huấn, phổ biến các văn bản, quy định về HIV/AIDS cho nhân viên y tế, tăng cường giám sát các hành vi liên quan đến kỳ thị và phân biệt đối xử tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng.

 • Chủ đề : Xã hội học sức khỏe
 • Loại bài báo : Nghiên cứu gốc
 • Chuyên nghành : Chuyên Nghành Y

File toàn văn

Chưa có mã code, vui lòng liên hệ để nhận mã theo số điện thoại : 0246 266 3024 - Email : jhds@huph.edu.vn

 • Thông tin liên hệ : Hoàng Thị Tố Loan
 • Email : hoangloancb@gmail.com
 • Địa chỉ : Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Cao Bằng

Bài báo liên quan

Nhà tài trợ và đối tác