Thực trạng thành tích xuất bản quốc tế của các trường đại học, khoa và viện nghiên cứu Y Dược tại Việt Nam năm 2019

 • Mã bài báo : SKPT_19_043
 • Ngày xuất bản : 31/12/2019
 • Số trang : 87-98
 • Tác giả : Trần Thị Tuyết Hạnh
 • Lượt xem : ( 42 )

Danh sách tác giả (*)

 • Trần Thị Tuyết Hạnh 1 - Trường Đại học Y tế công cộng
 • Nguyễn Hồng Phi 1 - Trường Đại học Y tế công cộng
 • Nguyễn Thị Minh Thành 2 - Trường Đại học Y tế công cộng
 • Dương Hải Yến 3 - Trường Đại học Y tế công cộng
 • Nguyễn Phương Anh 4 - Trường Đại học Y tế công cộng
 • Nguyễn Mạnh Hùng - Trường Đại học Y tế công cộng
 • Hoàng Văn Minh - Trường Đại học Y tế công cộng

Mục tiêu: Mô tả thành tích xuất bản quốc tế của các trường đại học, khoa, viện đào tạo và nghiên cứu Y Dược tại Việt Nam năm 2019.

Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang. Đối tượng nghiên cứu gồm toàn bộ 2.200 giảng viên (GV), nghiên cứu viên (NCV) của 56 trường đại học, khoa, viện nghiên cứu Y Dược ở Việt Nam có hồ sơ trên cơ sở dữ liệu (CSDL) ResearchGate (RG) tính đến tháng 6/2019.

Kết quả: 5 đơn vị có tỷ lệ GV, NCV có từ 30 bài báo quốc tế trở lên cao nhất là Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương (VVSDTTW) (15,8%), trường Đại học Y tế công cộng (ĐHYTCC) (11,5%), trường Đại học Tôn Đức Thắng (ĐHTĐT) (9,5%), Khoa Y Dược trường Đại học Quốc Gia Hà Nội (5,5%) và Trường Đại học Y Hà Nội (3,1%). Dựa trên chỉ số h-index là thước đo năng suất xuất bản quốc tế và ảnh hưởng của công trình nghiên cứu đến cộng đồng khoa học quốc tế thể hiện ở số lượt đượt trích dẫn, kết quả phân tích cho thấy tỷ lệ GV, NCV có h-index ³ 10 cao nhất ở VVSDTTW (19,3%), trường ĐHYTCC (9%), Học viện Quân Y (5%), trường ĐHTĐT (4,8%) và trường ĐH Nguyễn Tất Thành (3,8%).

Kết luận: Thành tích xuất bản quốc tế của phần lớn các đơn vị đào tạo, nghiên cứu Y Dược tại Việt Nam còn khá hạn chế. Nhìn chung các đơn vị đào tạo, nghiên cứu YTCC có các chỉ số thành tích xuất bản quốc tế cao hơn so với nhóm y học và dược.

 • Chủ đề : Đào tạo
 • Loại bài báo : Nghiên cứu gốc
 • Chuyên nghành : Chuyên Nghành Y

File toàn văn

Chưa có mã code, vui lòng liên hệ để nhận mã theo số điện thoại : 0246 266 3024 - Email : jhds@huph.edu.vn

 • Thông tin liên hệ : Trần Thị Tuyết Hạnh
 • Email : tth2@huph.edu.vn
 • Địa chỉ : Trường Đại học Y tế công cộng

Bài báo liên quan

Nhà tài trợ và đối tác