Thực trạng triển khai hoạt động công tác xã hội tại Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu, tỉnh Bến Tre, giai đoạn 2016 – 2019

 • Mã bài báo : SKPT_19_082
 • Ngày xuất bản : 24/03/2020
 • Số trang : 37-47
 • Tác giả : Đường Thị Trúc
 • Lượt xem : ( 89 )

Danh sách tác giả (*)

 • Đường Thị Trúc 1 - Sở Y tế tỉnh Bến Tre
 • Phùng Văn Bồng 1 - Trường Đại học Y tế công cộng
 • Phạm Tiến Nam 2 - Trường Đại học Y tế công cộng

Mục tiêu: Nghiên cứu nhằm mô tả thực trạng triển khai hoạt động công tác xã hội (CTXH) tại Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu, tỉnh Bến Tre, giai đoạn 2016 – 2019.

Phương pháp nghiên cứu: Phương pháp nghiên cứu được thực hiện thông qua việc sử dụng tài liệu thứ cấp: các văn bản, báo cáo, sổ sách, quy định liên quan đến triển khai hoạt động CTXH tại Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu từ tháng 4/2016 đến tháng 3/2019.

Kết quả: Bệnh viện đã triển khai cả 07 hoạt động theo Thông tư 43 của Bộ Y tế. Tuy nhiên, kết quả ghi nhận có 03 hoạt động rất thiết thực và được sự ủng hộ rất nhiều từ các đối tượng có liên quan gồm: hoạt động tư vấn giải quyết các vấn đề về CTXH cho người bệnh/người nhà người bệnh (NB/NNNB) trong quá trình khám chữa bệnh; hoạt động vận động, tiếp nhận tài trợ; hoạt động tổ chức các hoạt động từ thiện, CTXH của bệnh viện tại cộng đồng. Hoạt động thông tin, truyền thông phổ biến giáo dục pháp luật và hoạt động đào tạo, bồi dưỡng là 02 hoạt động mặc dù bệnh viện có triển khai nhưng kết quả còn rất nhiều hạn chế.

Kết luận: Nghiên cứu cho thấy cần bổ sung thêm nhân lực có trình độ chuyên môn cần thiết như tâm lý học, báo chí và CTXH. Ngoài ra, cần tạo điều kiện thuận lợi nhất để nhân viên y tế được cập nhật kiến thức về CTXH, về y học, tổ chức tập huấn và triển khai Thông tư 43 đến toàn thể tổ chức, cá nhân có liên quan.

 • Chủ đề : Công tác xã hội
 • Loại bài báo : Nghiên cứu gốc
 • Chuyên nghành : Xã hội học

Chưa có mã code, vui lòng liên hệ để nhận mã theo số điện thoại : 0246 266 3024 - Email : jhds@huph.edu.vn

 • Thông tin liên hệ : Phạm Tiến Nam
 • Email : ptn@huph.edu.vn
 • Địa chỉ : Trường Đại học Y tế công cộng

Bài báo liên quan

Nhà tài trợ và đối tác