Thực trạng và một số thuận lợi khó khăn trong ứng dụng công nghệ thông tin quản lý bệnh viện tại bệnh viện đa khoa Sa Đéc năm 2018

 • Mã bài báo : SKPT_18_066
 • Ngày xuất bản : 31/12/2018
 • Số trang : 1
 • Tác giả : Nguyễn Thị Thanh Nhã
 • Lượt xem : ( 347 )

Danh sách tác giả (*)

 • Nguyễn Thị Thanh Nhã 1 - Bệnh viện đa khoa Sa Đéc, Đồng Tháp
 • Nguyễn Đức Thành 1 - Trường Đại học Y tế công cộng
 • Chu Huyền Xiêm 2 - Trường Đại học Y tế công cộng

Mục tiêu: Ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) đóng vai trò quan trọng trong quản lý bệnh viện (BV). Nghiên cứu nhằm mô tả thực trạng ứng dụng CNTT trong quản lý BV theo quyết định 5573/QĐ-BYT ngày 26/12/2006 và phân tích một số yếu tố thuận lợi, khó khăn khi ứng dụng CNTT trong quản lý BV tại BV đa khoa Sa Đéc, Đồng Tháp năm 2018.

Phương pháp nghiên cứu: Thiết kế mô tả cắt ngang kết hợp nghiên cứu định lượng và định tính được tiến hành qua phát vấn 117 nhân viên y tế (NVYT), 10 cuộc phỏng vấn sâu, 2 cuộc thảo luân nhóm từ tháng 2 đến tháng 6/2018 tại BV đa khoa Sa Đéc.

Kết quả: Cơ sở hạ tầng trang thiết bị phần cứng của BV đã tương đối đủ đáp ứng nhu cầu khi triển khai ứng dụng CNTT với tỉ lệ máy tính/người là 34,5%, tuy nhiên hệ thống mạng dù bao phủ 100% nhưng hoạt động còn chậm. Về phần mềm, BV đã triển khai đầy đủ 8 phân hệ theo Quyết định 5573/QĐ-BYT, trong đó có 5 phân hệ đạt 100% các tiêu chí, 3 phân hệ đạt khoảng 80% số tiêu chí. Nhân lực CNTT còn thiếu, chỉ chiếm 0,53%/tổng số NVYT. Có 92% NVYT có thao tác trên máy tính nhưng chỉ có 53,4% có chứng chỉ tin học. Yếu tố thuận lợi là được sự quan tâm của Ban lãnh đạo BV và sự đồng thuận cao trong toàn thể NVYT BV. Yếu tố khó khăn là cơ sở hạ tầng trang thiết bị còn thiếu và một số máy móc đã qua thời gian sử dụng lâu năm nhưng chưa có kinh phí thay mới. Kinh phí đầu tư cho CNTT hàng năm vẫn còn thấp và chưa đồng đều, chiếm dao động từ 0,09% đến 0,44% tổng ngân sách đơn vị. Chưa tổ chức tập huấn đào tạo thường xuyên cho NVYT.

Kết luận: BV cần đầu tư trang thiết bị cơ sở hạ tầng máy móc để đảm bảo hệ thống mạng hoạt động ổn định và xuyên suốt, cần bổ sung các tiêu chí còn chưa hoàn chỉnh của phần mềm, bổ sung nguồn nhân lực cho Tổ CNTT.

 • Chủ đề : Quản lý bệnh viện
 • Loại bài báo : Nghiên cứu gốc
 • Chuyên nghành : Chuyên Nghành Y

Chưa có mã code, vui lòng liên hệ để nhận mã theo số điện thoại : 0246 266 3024 - Email : jhds@huph.edu.vn

 • Thông tin liên hệ : Nguyễn Thị Thanh Nhã
 • Email :
 • Địa chỉ : Bệnh viện đa khoa Sa Đéc, Đồng Tháp

Bài báo liên quan

Nhà tài trợ và đối tác