Bài báo với từ khóa

Bạo lực thể chất của học sinh trường Trung học Phổ thông tư thục Hiệp Hòa 5, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang năm 2019: Thực trạng và một số yếu tố liên quan

Tạp chí Khoa học Nghiên cứu Sức khỏe và Phát triển. 30/09/2019; Tập 03, Số 03-2019 : SKPT_19_018

Một số yếu tố liên quan đến đi bắt nạt của học sinh trường Trung học cơ sở Trường Yên, huyện Chương Mỹ, Hà Nội, năm 2019

Tạp chí Khoa học Nghiên cứu Sức khỏe và Phát triển. 30/09/2019; Tập 03, Số 03-2019 : SKPT_19_021

Mối liên quan giữa thói quen ăn uống và suy dinh dưỡng gầy còm của học sinh tại một số trường trung học cơ sở thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai năm 2018

Tạp chí Khoa học Nghiên cứu Sức khỏe và Phát triển. 10/11/2018; Tập 02, Số 03-2018 : SKPT_18_050.

Một số yếu tố liên quan đến bị bắt nạt của học sinh trường trung học cơ sở Tiền Châu, thị xã Phúc Yên, Vĩnh Phúc

Tạp chí Khoa học Nghiên cứu Sức khỏe và Phát triển. 25/04/2018; Tập 02, Số 01-2018 : SKPT_18_005.

Mối liên quan giữa thói quen ăn uống và tần suất tiêu thụ thực phẩm với tình trạng thừa cân béo phì của học sinh một số trường tiểu học tại thành phố Sóc Trăng - năm 2016

Tạp chí Khoa học Nghiên cứu Sức khỏe và Phát triển. 25/04/2018; Tập 02, Số 01-2018 : SKPT_18_024.

Đặc điểm dinh dưỡng của học sinh 2 trường tiểu học tại Hà Nội năm 2017

Tạp chí Khoa học Nghiên cứu Sức khỏe và Phát triển. 25/04/2018; Tập 02, Số 01-2018 : SKPT_18_007.

Tự đánh giá về tình trạng áp lực trong học tập của học sinh tại một số trường trung học phổ thông tỉnh Hà Nam, năm 2016

Tự đánh giá về tình trạng áp lực trong học tập của học sinh tại một số trường trung học phổ thông tỉnh Hà Nam, năm 2016

Nhà tài trợ và đối tác