Bài báo với từ khóa

Đánh giá công tác quản lý an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất nước uống đóng chai trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk năm 2018

Tạp chí Khoa học Nghiên cứu Sức khỏe và Phát triển. 30/09/2019; Tập 03, Số 03-2019 : SKPT_19_026

Tỉ lệ nhiễm vi sinh vật trong nước uống đóng chai trên địa bàn tỉnh Cà Mau năm 2017

Tỉ lệ nhiễm vi sinh vật trong nước uống đóng chai trên địa bàn tỉnh Cà Mau năm 2017

Nhà tài trợ và đối tác