Tập 04, Số 01-2020 (Công tác xã hội)

Vai trò công tác xã hội trong bệnh viện tại Úc
Nguyễn Đức Hữu,

Tạp chí Khoa học Nghiên cứu Sức khỏe và Phát triển; Tập 04, Số 01-2020: SKPT_19_050.

Thực hiện quyền an sinh xã hội về khám chữa bệnh cho người dân thông qua hoạt động công tác xã hội ở Việt Nam hiện nay.
Nguyễn Thị Kim Hoa, Nguyễn Thị Liên,

Tạp chí Khoa học Nghiên cứu Sức khỏe và Phát triển; Tập 04, Số 01-2020: SKPT_19_079.

Kiến thức, thái độ, và hành vi của nhân viên y tế về nghề công tác xã hội tại Bệnh viện Nhi Trung ương
Dương Thị Minh Thu,

Tạp chí Khoa học Nghiên cứu Sức khỏe và Phát triển; Tập 04, Số 01-2020: SKPT_19_078.

Khám phá các yếu tố tinh thần hỗ trợ quá trình phục hồi của người bệnh từ thực tiễn Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Lâm Đồng
Nguyễn Thị Minh Hiền,

Tạp chí Khoa học Nghiên cứu Sức khỏe và Phát triển; Tập 04, Số 01-2020: SKPT_19_072.

Đánh giá truyền thông về hình ảnh và vai trò nhân viên công tác xã hội trong bệnh viện trên truyền thông đại chúng tại Việt Nam
Dương Thị Thu Hương,

Tạp chí Khoa học Nghiên cứu Sức khỏe và Phát triển; Tập 04, Số 01-2020: SKPT_19_071.

Một số khó khăn và vai trò của nhân viên công tác xã hội trong việc hỗ trợ lao động nhập cư tiếp cận dịch vụ y tế tại làng Eahdil, tỉnh Đắk-Lăk
Lê Văn Công,

Tạp chí Khoa học Nghiên cứu Sức khỏe và Phát triển; Tập 04, Số 01-2020: SKPT_19_068.

Một số yếu tố ảnh hưởng đến các hoạt động công tác xã hội tại trung tâm y tế huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum năm 2019
Hoàng Long Quân, Phạm Tiến Nam, Đào Duy Khánh,

Tạp chí Khoa học Nghiên cứu Sức khỏe và Phát triển; Tập 04, Số 01-2020: SKPT_19_066.

Hoạt động Công tác xã hội tại một số bệnh viện tuyến Trung ương trên địa bàn thành phố Hà Nội
Bùi Thị Mai Đông,

Tạp chí Khoa học Nghiên cứu Sức khỏe và Phát triển; Tập 04, Số 01-2020: SKPT_19_077.

Thực trạng triển khai hoạt động công tác xã hội tại Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu, tỉnh Bến Tre, giai đoạn 2016 – 2019
Đường Thị Trúc, Phùng Văn Bồng, Phạm Tiến Nam,

Tạp chí Khoa học Nghiên cứu Sức khỏe và Phát triển; Tập 04, Số 01-2020: SKPT_19_082.

Nhu cầu về dịch vụ công tác xã hội của người bệnh nội trú tại Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức
Nguyễn Khắc Liêm, Lưu Thị Thắm,

Tạp chí Khoa học Nghiên cứu Sức khỏe và Phát triển; Tập 04, Số 01-2020: SKPT_19_083.

Vai trò của nhân viên Công tác xã hội tại Bệnh viện Nhi Trung ương
Nguyễn Thị Huệ, Dương Thị Phương,

Tạp chí Khoa học Nghiên cứu Sức khỏe và Phát triển; Tập 04, Số 01-2020: SKPT_19_045.

Công tác xã hội trong bệnh viện tại Việt Nam: Thành tựu & Thách thức
Phạm Tiến Nam, Nguyễn Hồng Sơn, Hoàng Long Quân, Hoàng Văn Minh,
Công tác xã hội trong chăm sóc sức khỏe trên thế giới và ứng dụng cho Việt Nam
Nguyễn Ngọc Hường,

Nhà tài trợ và đối tác