Tập 04, Số 03-2020

Động lực làm việc của điều dưỡng và một số yếu tố ảnh hưởng tại Bệnh viện Truyền máu huyết học, Thành phố Hồ Chí Minh năm 2020
Dương Ngọc Phương Trang, Bùi Thị Mỹ Anh, Nguyễn Đức Thành,

Tạp chí Khoa học Nghiên cứu Sức khỏe và Phát triển; Tập 04, Số 03-2020: SKPT_20_060

Động lực làm việc của bác sĩ và một số yếu tố ảnh hưởng tại Viện Y Dược học Dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh năm 2020
Nguyễn Đức Thành, Nguyễn Xuân Lương, Phùng Thanh Hùng,

Tạp chí Khoa học Nghiên cứu Sức khỏe và Phát triển; Tập 04, Số 03-2020: SKPT_20_059

Thực trạng giao tiếp, ứng xử giữa bác sĩ và điều dưỡng tại bệnh viện Hoàn Mỹ, Đà Lạt năm 2019
Trịnh Văn Vinh, Nguyễn Thị Trang Nhung,

Tạp chí Khoa học Nghiên cứu Sức khỏe và Phát triển; Tập 04, Số 03-2020: SKPT_20_008

Chi phí phẫu thuật cắt amiđan tại bệnh viện Nhi Đồng 1 năm 2019
Phạm Đình Nguyên, Nguyễn Quỳnh Anh,

Tạp chí Khoa học Nghiên cứu Sức khỏe và Phát triển; Tập 04, Số 03-2020: SKPT_20_016

Sự hài lòng của người bệnh nội trú về dịch vụ khám chữa bệnh và một số yếu tố liên quan tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Bình Phước năm 2019
Đặng Văn Đẩu, Nguyễn Đức Thành, Phùng Thanh Hùng, Lê Hòa Khánh,

Tạp chí Khoa học Nghiên cứu Sức khỏe và Phát triển; Tập 04, Số 03-2020: SKPT_20_053

Đánh giá nhu cầu đào tạo về lãnh đạo và quản lý của cán bộ tuyến tỉnh và huyện thuộc hệ thống y tế công lập năm 2016
Lê Bảo Châu, Phan Văn Tường, Nguyễn Minh Hoàng,

Tạp chí Khoa học Nghiên cứu Sức khỏe và Phát triển; Tập 04, Số 03-2020: SKPT_20_030

Thực trạng thực hiện quy trình lâm sàng chẩn đoán và điều trị đái tháo đường type 2 tại Trung tâm Y tế huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương năm 2019
Khương Tùng Ân, Nguyễn Quỳnh Anh,

Tạp chí Khoa học Nghiên cứu Sức khỏe và Phát triển; Tập 04, Số 03-2020: SKPT_20_005

Thực trạng nhân lực và một số yếu tố ảnh hưởng đến thu hút và duy trì nhân lực tại Bệnh viện đa khoa huyện Cư Kuin giai đoạn 2016 - 2018
Nguyễn Đức Thành, Bùi Thị Mỹ Anh, Nguyễn Khắc Dũng, Tạ Thị Kim Huệ,

Tạp chí Khoa học Nghiên cứu Sức khỏe và Phát triển; Tập 04, Số 03-2020: SKPT_20_034

Thực trạng sử dụng thẻ bảo hiểm y tế trong khám chữa bệnh của người nhiễm HIV/AIDS tại Thành phố Sa Đéc - Tỉnh Đồng Tháp năm 2019
Nguyễn Thu Hà, Huỳnh Thị Ngọc Điệp , Nguyễn Khánh Phương,

Tạp chí Khoa học Nghiên cứu Sức khỏe và Phát triển; Tập 04, Số 03-2020: SKPT_20_025

Động lực làm việc của điều dưỡng và một số yếu tố ảnh hưởng tại bệnh viện huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk năm 2019
Nguyễn Đức Thành, Bùi Thị Mỹ Anh, Nguyễn Văn Mạnh, Tạ Thị Kim Huệ,

Tạp chí Khoa học Nghiên cứu Sức khỏe và Phát triển; Tập 04, Số 03-2020: SKPT_20_035

Thực trạng thu hút và duy trì bác sĩ tại bệnh viện đa khoa Trung tâm Tiền Giang giai đoạn 2016 – 2018 và một số yếu tố ảnh hưởng
Phùng Thanh Hùng, Phan Thị Hồng Vân, Phạm Quỳnh Anh, Nguyễn Đức Thành, Doãn Thị Huyền,

Tạp chí Khoa học Nghiên cứu Sức khỏe và Phát triển; Tập 04, Số 03-2020: SKPT_20_033

Thực hiện quy chế kê đơn thuốc ngoại trú bảo hiểm y tế tại bệnh viện Đa khoa khu vực Ninh Hoà, năm 2019
Nguyễn Thị Thúy Nga, Lê Quang Lệnh,

Tạp chí Khoa học Nghiên cứu Sức khỏe và Phát triển; Tập 04, Số 03-2020: SKPT_20_032

Thực trạng kiệt sức nghề nghiệp ở bác sỹ tại bệnh viện quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh và một số yếu tố ảnh hưởng năm 2019
Nguyễn Trần Ngọc Diễm, Hoàng Khánh Chi,

Tạp chí Khoa học Nghiên cứu Sức khỏe và Phát triển; Tập 04, Số 03-2020: SKPT_20_027

Động lực làm việc của nhân viên khối Hành chính - hỗ trợ bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp và một số yếu tố ảnh hưởng năm 2017
Phạm Quỳnh Anh, Lê Minh Tuấn, Phùng Thanh Hùng, Phạm Thị Huyền Chang,

Tạp chí Khoa học Nghiên cứu Sức khỏe và Phát triển; Tập 04, Số 03-2020: SKPT_20_028.


Nhà tài trợ và đối tác