Tạp chí Khoa học Nghiên cứu Sức khỏe và Phát triển được phê duyệt trong danh mục tạp chí được tính điểm

Ngày 30/6/2020, Hội đồng Giáo sư Nhà nước đã ký quyết định số 18/QĐ-HĐGSNN về việc phê duyệt Danh mục tạp chí Khoa học được tính điểm năm 2020.

Tạp chí của Trường ĐHYTCC- Tạp chí Khoa học Nghiên cứu sức khỏe và Phát triển (JHDS) đã vinh dự được duyệt trong danh mục Tạp chí khoa học được tính điểm của Hội đồng giáo sư Nhà nước với mức điểm 0,5. 

Đây là tin vui đối với Nhà trường khi tính khoa học của Tạp chí cũng như quy trình phản biện, đăng tải chặt chẽ của Tạp chí đã được công nhận chỉ sau 3 năm ra mắt.

Tạp chí sẽ là nơi uy tín để các cán bộ giảng viên, các học viên, sinh viên và các tác giả quan tâm chia sẻ các kết quả nghiên cứu khoa học.

Trân trọng kính mời quý thầy, cô, các anh/chị NCV, học viên và các bạn sinh viên tiếp tục gửi bài tới Tạp chí ở đường link http://jhds.vn/

 

 
 

Tin tức liên quan

Nhà tài trợ và đối tác