Tin tức sự kiện

Lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập (26/4/2001-26/4/2021) và 73 năm truyền thống Trường Đại học Y tế công cộng

Hội thảo khoa học quốc gia “Công tác xã hội trong y tế: Hướng tới hiệu quả và công bằng”

HỘI THẢO TẬP HUẤN: HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM REDCAP TRONG QUẢN LÝ DỮ LIỆU NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

ỨNG DỤNG CỦA TRÍ TUỆ NHÂN TẠO VÀ DỮ LIỆU LỚN TRONG KHOA HỌC SỨC KHO

TẠP CHÍ KHOA HỌC NGHIÊN CỨU SỨC KHỎE VÀ PHÁT TRIỂN – 3 NĂM MỘT CHẶNG ĐƯỜNG!

COVID – 19 ảnh hưởng tới sức khỏe và chất lượng cuộc sống như thế nào đối với những người có triệu chứng nghi ngờ mắc Covid- 19?

Bảng xếp hạng đại học của Việt Nam UPM (University Performance Metrics)

Hội thảo “Phương pháp viết bài báo khoa học quốc tế: số báo đặc biệt Tâm lý học sức khỏe tại Việt Nam - Health Psychology in Vietnam”

Hội thảo khoa học "Phương pháp nghiên cứu khoa học sức khỏe: Kỹ thuật chọn mẫu và cỡ mẫu"

Hội thảo tập huấn “Tiếp cận Baysian trong phân tích dữ liệu thống kê y học", Đại học Y tế công cộng 22-24/10/2018

Tạp chí Khoa học Nghiên cứu Sức khỏe và Phát triển, Tập 02, Số 04-2018

Tổng kết dự án "Vận động và hỗ trợ thực thi quy định cấm quảng cáo và khuyến mại thuốc lá tại các điểm bán lẻ thuốc lá tại Việt Nam giai đoạn 2"


Nhà tài trợ và đối tác