Thực trạng tuân thủ điều trị Methadone và một số yếu tố liên quan của bệnh nhân tại cơ sở điều trị Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Đắk Lắk năm 2018

 • Mã bài báo : SKPT_19_004
 • Ngày xuất bản : 30/08/2019
 • Số trang : 19-27
 • Tác giả : Nguyễn Thị Anh Vân
 • Lượt xem : ( 397 )

Danh sách tác giả (*)

 • Nguyễn Thị Anh Vân 1 - Trường Đại học Y tế công cộng
 • Hà Văn Như 1 - Trường Đại học Y tế công cộng
 • Nguyễn Thị Trang 2 - Trường Đại học Y tế công cộng
 • Phùng Văn Bồng 3 - Trường Đại học Y tế công cộng
 • Nguyễn Bảo Châu 4 - Trường Đại học Y tế công cộng

Mục tiêu: Mô tả thực trạng tuân thủ điều trị (TTĐT) Methadone và một số yếu tố liên quan của bệnh nhân tại cơ sở điều trị Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Đắk Lắk năm 2018.

Phương pháp nghiên cứu: nghiên cứu mô tả cắt ngang có phân tích, phương pháp chọn mẫu toàn bộ, được thực hiện từ tháng 02 đến tháng 7 năm 2018; Đối tượng nghiên cứu gồm 277 bệnh nhân nghiện ma túy đang điều trị Methadone tại Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Đắk Lắk.

Kết quả: Tỷ lệ TTĐT của bệnh nhân là 63,5%. Những lý do không TTĐT bao gồm: 64,4% bận công việc, 21,8% quên uống thuốc, 5% khó khăn về đi lại lý do khác chiếm 6,9%. Yếu tố liên quan đến TTĐT của bệnh nhân bao gồm: kinh tế không tự lo được cho bản thân có tỷ lệ không TTĐT cao gấp 2 lần so với đối tượng có kinh tế tự lo được cho bản thân, với OR= 2,03, 95%CI (1,22-3,38), nghề tự do không TTĐT cao gấp 2 lần nghành nghề khác (OR=2,0, 95%CI: 1,22 – 3,29. Bệnh nhân có số năm sử dụng ma túy hơn 10 năm không TTĐT cao gấp 1,7 lần so với nhóm sử dụng ma túy dưới 10 năm (OR= 1,68 và 95% CI (1,02-2,74)).

Kết luận: Tỷ lệ TTĐT Methadone của đối tượng nghiên cứu chưa cao, lý do chính của việc không tuân thủ chủ yếu là do bận công việc. Yếu tố kinh tế không tự lo được cho bản thân và tình trạng sử dụng ma túy lâu năm (trên 10 năm) là những yếu tố liên quan đến TTĐT Methadone. Cần bổ sung nội dung tư vấn hỗ trợ việc làm cho bệnh nhân, đồng thời, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và xã hội tỉnh giới thiệu việc làm cho những bệnh nhân chưa có công việc ổn định.
 

 • Chủ đề : Bệnh lây nhiễm
 • Loại bài báo : Nghiên cứu gốc
 • Chuyên nghành : Chuyên Nghành Y

File toàn văn

Chưa có mã code, vui lòng liên hệ để nhận mã theo số điện thoại : 0246 266 3024 - Email : jhds@huph.edu.vn

 • Thông tin liên hệ : Nguyễn Thị Anh Vân
 • Email : ntav@huph.edu.vn
 • Địa chỉ : Trường Đại học Y tế công cộng

Bài báo liên quan

Nhà tài trợ và đối tác