Các bài báo mới nhất

Năng lực thực hành chăm sóc của điều dưỡng tại các cơ sở y tế công lập tỉnh Bắc Giang năm 2023 và một số yếu tố liên quan

Nguyễn Văn Bình , Nguyễn Thị Hoài Thu , Phạm Trần Anh , Nguyễn Thị Minh ,

Tạp chí Khoa học Nghiên cứu Sức khỏe và Phát triển. 29/04/2024; Tập 08, số 02-2024 : SKPT_24_031.

Tuân thủ quy trình tiêm tĩnh mạch an toàn của nữ hộ sinh tại Khoa Sản, Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hoà năm 2023
Đào Phước Minh Hiền

Tạp chí Khoa học Nghiên cứu Sức khỏe và Phát triển. 29/04/2024; Tập 08, số 02-2024 : SKPT_23_081.

Mức độ tàn tật ở bệnh nhân phong tại tỉnh Bình Thuận và một số yếu tố liên quan
Huỳnh Phan Ngọc Bửu

Tạp chí Khoa học Nghiên cứu Sức khỏe và Phát triển. 29/04/2024; Tập 08, số 02-2024 : SKPT_24_005.

Đặc điểm một số chỉ số tế bào máu ngoại vi và Ferritin huyết thanh ở người bệnh Thalassemia sau điều trị thải sắt bằng Deferiprone tại Bệnh viện đa khoa Mộc Châu năm 2023
Nguyễn Thị Phương

Tạp chí Khoa học Nghiên cứu Sức khỏe và Phát triển. 29/04/2024; Tập 08, số 02-2024 : SKPT_23_077.

Đánh giá tình trạng sức khoẻ tâm thần của người đang điều trị Methadone có HIV tham gia chương trình tư vấn can thiệp “băng ghế tình bạn” tại một số cơ sở điều trị Methadone ở Hà Nội, giai đoạn 2022-2023

Trần Việt Hà , Bùi Thị Tú Quyên , Brian W. Pence , Vivian F. Go , Lê Minh Giang , Ruth Verhey , Dixon Chibanda , Bradley N. Gaynes ,

Tạp chí Khoa học Nghiên cứu Sức khỏe và Phát triển. 29/04/2024; Tập 08, số 02-2024 : SKPT_24_018.

Cost – effectiveness analysis of hyaluronic acid injection relative to oral medication for knee osteoarthritis treatment at Nguyen Trai hospital in the period of 2022 – 2023

Nguyen Quoc Tuan , Pham Vo Kieu Thu , Nguyen Vo Thu Hien , Pham Dinh Luyen ,

Tạp chí Khoa học Nghiên cứu Sức khỏe và Phát triển. 29/02/2024; Tập 08, số 01-2024 : SKPT_24_004.

Inpatient experience and influencing factors at Ho Chi Minh city Blood Transfusion and Hematology hospital in 2022
Nguyen Van Dat

Tạp chí Khoa học Nghiên cứu Sức khỏe và Phát triển. 29/02/2024; Tập 08, số 01-2024 : SKPT_23_032.

Direct non-medical cost and associated factors in treatment of type 2 diabetes with complications at several hospitals in Ho Chi Minh city

Pham Thi Thu Hien , Hoang Ngoc Tram , Nguyen Kim Triet , Dang Thi Kieu Nga , Nguyen Thi Hai Yen , Nguyen Thi Quynh Nga ,

Tạp chí Khoa học Nghiên cứu Sức khỏe và Phát triển. 29/02/2024; Tập 08, số 01-2024 : SKPT_24_001.

First-year orientation activities for students in School of preventive medicine and public health- Hanoi Medical University in 2022

Nguyen Thi Thu Huong , Do Thi Thanh Toan ,

Tạp chí Khoa học Nghiên cứu Sức khỏe và Phát triển. 29/02/2024; Tập 08, số 01-2024 : SKPT_23_108.

Cost-effectiveness analysis of 2 g of cefazolin compared with 1 g of cefazolin as prophylactic antibiotics in cesarean section at the Mekong Maternity Hospital from 2021 to 2022
Nguyen Thi Thuy Anh

Tạp chí Khoa học Nghiên cứu Sức khỏe và Phát triển. 29/02/2024; Tập 08, số 01-2024 : SKPT_24_003.


Nhà tài trợ và đối tác