Các bài báo mới nhất

Thực trạng việc làm của sinh viên ngành Bác sĩ Y học dự phòng Trường Đại học Y Hà Nội tốt nghiệp từ năm 2018 đến năm 2020

Đàm Thị Ngọc Anh , Lê Minh Đạt. , Vũ Tư Thành , Đặng Trà Giang , Hà Tuấn Dũng , Nguyễn Hoàng Thu Giang , Bùi Quang Công ,

Tạp chí Khoa học Nghiên cứu Sức khỏe và Phát triển. 30/10/2022; Tập 06, Số 05-2022 : SKPT_22_048.

Tuân thủ điều trị của bệnh nhân lao tiềm ẩn được phát hiện trong chương trình sàng lọc chủ động tại tỉnh Bắc Giang năm 2021 và một số yếu tố ảnh hưởng
Thân Văn Nhất

Tạp chí Khoa học Nghiên cứu Sức khỏe và Phát triển. 30/10/2022; Tập 06, Số 05-2022 : SKPT_21_092.

Chất lượng dịch vụ điều trị nội trú tại bệnh viện Quân dân Y Đồng Tháp năm 2021 và một số yếu tố ảnh hưởng
Phạm Hoàng Danh

Tạp chí Khoa học Nghiên cứu Sức khỏe và Phát triển. 30/10/2022; Tập 06, Số 05-2022 : SKPT_21_101.

Trải nghiệm của người nhà bệnh nhi điều trị nội trú tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình năm 2021
Nguyễn Thị Thuý Anh

Tạp chí Khoa học Nghiên cứu Sức khỏe và Phát triển. 30/10/2022; Tập 06, Số 05-2022 : SKPT_22_036.

Kiến thức, thái độ, thực hành phòng tránh tai nạn giao thông đường bộ ở học sinh trường trung học phổ thông Hoài Đức A, thành phố Hà Nội, năm 2021
Nguyễn Thị Thảo Ngân

Tạp chí Khoa học Nghiên cứu Sức khỏe và Phát triển. 30/10/2022; Tập 06, Số 05-2022 : SKPT_21_120.

Sự hài lòng của người dân khi sử dụng dịch vụ tiêm chủng tại trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội năm 2021
Cao Thị Ánh Tuyết

Tạp chí Khoa học Nghiên cứu Sức khỏe và Phát triển. 30/10/2022; Tập 06, Số 05-2022 : SKPT_21_097.

Kết quả cải tiến chất lượng bệnh viện theo bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện tại một bệnh viện công lập tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2016-2019
Bùi Thị Mỹ Anh

Tạp chí Khoa học Nghiên cứu Sức khỏe và Phát triển. 30/10/2022; Tập 06, Số 05-2022 : SKPT_21_106.

Thực trạng tiêm tĩnh mạch an toàn của điều dưỡng khoa lâm sàng tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Tháp Mười năm 2021
Võ Thị Ngọc Hân

Tạp chí Khoa học Nghiên cứu Sức khỏe và Phát triển. 30/10/2022; Tập 06, Số 05-2022 : SKPT_22_000.

Tuân thủ qui trình chăm sóc thiết yếu bà mẹ, trẻ sơ sinh trong và ngay sau đẻ thường tại Khoa Sản, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Tháp, năm 2021
Tống Thị Kim Phụng

Tạp chí Khoa học Nghiên cứu Sức khỏe và Phát triển. 30/10/2022; Tập 06, Số 05-2022 : SKPT_21_072.

Chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh ngoại trú tại bệnh viện Hoàn Mỹ Bình Dương năm 2021 và một số yếu tố ảnh hưởng
Trần Quốc Thành

Tạp chí Khoa học Nghiên cứu Sức khỏe và Phát triển. 30/10/2022; Tập 06, Số 05-2022 : SKPT_21_088.


Nhà tài trợ và đối tác