Liên kết hữu ích

GS.TS. Hoàng Văn Minh - Hiệu trưởng trường ĐHYTCC - Tổng Biên tập Tạp chí

Trường Đại học Y tế công cộng (Hanoi University of Public Health- HUPH)

Trường Đại học Y tế công cộng (Hanoi University of Public Health- HUPH)

Phần mềm dùng trong xử lý và phân tích số liệu được nhiều người sử dụng

Stata is a complete, integrated statistical software package that provides everything you need for data analysis, data management, and graphics

Phần mềm miễn phí dùng trong nhập và quản lý số liệu Epidata

EpiData Entry is used for simple or programmed data entry and data documentation. Entry handles simple forms or related systems Optimised documentation and error detection features. E.g. double entry

Phần mềm dùng trong tìm kiếm, quản lý và trích dẫn tài liệu tham khảo Endnote

More than just a reference manager. EndNote moves you through the research process as you search, organize, write, publish and share.

Tiêu chuẩn và nguyên tắc báo cáo nghiên cứu khoa học quốc tế (The EQUATOR Network)

The EQUATOR (Enhancing the QUAlity and Transparency Of health Research) Network is an international initiative that seeks to improve the reliability and value of published health research literature b

Cơ sở dữ liệu nghiên cứu khoa học y học của Thư viện y học Hoa kỳ (PubMed)

PubMed comprises more than 27 million citations for biomedical literature from MEDLINE, life science journals, and online books. Citations may include links to full-text content from PubMed Central an


Nhà tài trợ và đối tác