Thư mời gửi bài báo khoa học số tiếng Anh của tạp chí JHDS

Kính gửi các nhà khoa học!

 

Tạp chí Khoa học Nghiên cứu Sức khỏe và Phát triển, Trường Đại học Y tế công cộng xin gửi đến các nhà khoa học lời chào trân trọng!

 

Tạp chí Khoa học Nghiên cứu Sức khỏe và Phát triển (Journal of Health and Development Studies- JHDS) là tạp chí khoa học chính thức và duy nhất của Trường Đại học Y tế công cộng. Ngày 30/6/2020, JHDS đã vinh dự được duyệt trong danh mục Tạp chí khoa học được tính điểm của Hội đồng giáo sư Nhà nước với mức điểm 0,5 theo quyết định số 18/QĐ-HĐGSNN.

 

Tạp chí JHDS đang chuẩn bị số báo tiếng Anh với các nội dung chính như sau:

·        Chủ đề: 

1) Health patterns, diseases, quality of life, and influencing factors (such as individual, family, and community behavioral determinants, living conditions, and the economic, political, and cultural environment), society, etc.

2) Health care: offering medical services and solutions to safeguard and care for people's health (including illness prevention, examination, diagnosis, treatment, and management services), as well as influencing factors. Healthcare services for various disciplines and ages (mothers, children, adolescents, perimenopause, menopause, the elderly, etc.)

3) Management of the health system: health policy, hospital management, health facility management, economic management, health finance, human health resources, technology, medical care processes, medical and pharmaceutical products, health information systems, and health service delivery models, etc.

4) Non-communicable diseases prevention and control;

5) Infectious disease prevention and control (research articles on COVID-19 will be prioritized);

6) Injury prevention and control;

7) Environmental health issues, climate change and health, One Health, Ecohealth, Occupational Health and Safety;

8) Issues of Global Health and the link between development and health;

9) Methods of research in the field of health and development;

10) Other health and development-related topics

·        Thời gian đăng ký: Trước ngày 15 tháng 01 năm 2022 theo hướng dẫn trong file đính kèm.

·        Thời gian nhận bài: Trước ngày 15 tháng 02 năm 2022

·        Thời gian xuất bản: Ngày 30 tháng 4 năm 2022

·        Tất cả các bài báo khoa học đều được xem xét thông qua quá trình phản biện kín với sự tham gia của các nhà khoa học có uy tín trong lĩnh vực nghiên cứu sức khỏe và phát triển tại Việt Nam bằng ngôn ngữ tiếng Anh. Đồng thời, tạp chí sẽ hỗ trợ hiệu đính các bài báo hoàn thiện về từ ngữ chuyên môn. Đây cũng là cơ hội cho các nhà khoa học có thêm kinh nghiệm khi viết báo bằng ngôn ngữ tiếng Anh.

·        Lệ phí đăng bài: 500.000VND

 

Tạp chí Khoa học Nghiên cứu Sức khỏe và Phát triển rất mong nhận được sự quan tâm và hợp tác của các nhà khoa học.

 

Xin trân trọng cảm ơn!

 

Tạp chí Khoa học Nghiên cứu Sức khỏe và Phát triển.

Tin tức liên quan

Nhà tài trợ và đối tác