Vụ Bảo hiểm y tế - Bộ Y tế và Trường Đại học Y tế công cộng tổ chức hội thảo “Đánh giá công nghệ y tế tại Việt Nam”

Chiến lược quốc gia bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân giai đoạn 2011- 2020, tầm nhìn đến năm 2030 (Ban hành kèm theo Quyết định số 122/QĐ-TTg ngày 10/01/2013) đã nêu rõ: trong giai đoạn tới, một trong các nhiệm vụ quan trong của hệ thống y tế là “Xây dựng các tiêu chuẩn và triển khai công tác đánh giá công nghệ y tế để xác định các can thiệp y tế có hiệu lực, hiệu quả, chi phí thấp, bảo đảm chất lượng dịch vụ y tế”.

Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 5315/QĐ-BYT ngày 31/8/2018 về “Nguyên tắc tiêu chí xây dựng Danh mục kèm theo Thông tư ban hành Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với thuốc tân dược thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia tham gia bảo hiểm y tế”; trong đó có đề cập đến việc sử dụng bằng chứng đánh giá công nghệ y tế (kinh tế dược) trong việc khuyến cáo bổ sung thuốc mới vào danh mục thanh toán bảo hiểm y tế.

Nhằm tăng cường nhận thức về đánh giá công nghệ, kinh tế dược và nâng cao năng lực đánh giá công nghệ y tế tại Việt Nam, Vụ Bảo hiểm y tế - Bộ Y tế và Trường Đại học Y tế công cộng tổ chức hội thảo “Đánh giá công nghệ y tế tại Việt Nam” với các thông tin chi tiết như sau:

  • Thời gian:  Ngày 27/11/2018
  • Địa điểm:  Trường Đại học Y tế công cộng, Số 1A, đường Đức Thắng, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
  • Mục tiêu hội thảo:
  1. Trình bày và thảo luận các vấn đề quan trọng (chính sách, hướng dẫn, phương pháp…) có liên quan đến đánh giá công nghệ y tế, đánh giá kinh tế dược tại Việt Nam trong thời điểm hiện tại và trong tương lai
  2. Chia sẻ kết quả của các nghiên cứu, đánh giá công nghệ y tế, đánh giá kinh tế dược tại Việt Nam
  3. Tăng cường kết nối và phát triển hợp tác giữa các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan đến đánh giá công nghệ y tế tại Việt Nam

Thành phần tham dự:

Khoảng 400 đại biểu quốc tế và trong nước đến từ Bộ y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Sở y tế, Bệnh viện (tuyến TW, tỉnh, huyện, công, tư), Trường đại học, Viện nghiên cứu, Trung tâm nghiên cứu, Các Tổ chức quốc tế (WHO, WB, UN…), các công ty dược phẩm, trang thiết bị y tế, các học viên sau đại học chuyên ngành quản lý y tế và quản lý bệnh viện…

Kết quả mong đợi:

  • Nhận thức về tầm quan trọng của công nghệ y tế của các bên liên quan tai Việt Nam được nâng cao
  • Giải pháp và kế hoạch thực hiện để giải quyết các vấn đề cấp bách có liên quan đến đánh giá công nghệ y tế, đánh giá kinh tế dược tại Việt Nam được đưa ra
  • Kế hoạch hợp tác giữa các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan đến đánh giá công nghệ y tế tại Việt Nam được xây dựng

Ảnh: Chương trình chi tiết của Hội nghị

Ban tổ chức trân trọng kính mới các quý chuyên gia, đồng nghiệp đăng ký sự tham dự của mình bằng cách truy cập và lưu lại thông tin vào đường link dưới đây:

https://docs.google.com/spreadsheets/u/1/d/12DlKK01dRPoIM2CI-gSoV-zZmLImqJXEiaKE8CoGw0s/edit?usp=sharing

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ:

Phòng Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Y tế công cộng

Điện thoai: 024 6273 2040

Email: htqt@huph.edu.vn

Nguồn: huph.edu.vn

Tin tức liên quan

Nhà tài trợ và đối tác