Thông báo

Tạp chí Khoa học Nghiên cứu sức khỏe và Phát triển đạt 0,75 điểm theo quyết định số 42/QĐ-HĐGSNN của Hội đồng Giáo sư Nhà nước

Thư mời gửi bài báo khoa học số tiếng Anh của tạp chí JHDS

Thư mời viết bài báo cho số đặc biệt - Hội thảo Khoa học “Công tác xã hội trong y tế: Hướng tới hiệu quả và công bằng”

Mời đăng ký tham dự hội thảo tập huấn “Phương pháp đánh giá kinh tế y tế ứng dụng trong đánh giá công nghệ y tế”

Vụ Bảo hiểm y tế - Bộ Y tế và Trường Đại học Y tế công cộng tổ chức hội thảo “Đánh giá công nghệ y tế tại Việt Nam”

Cuộc thi "Tìm kiếm ý tưởng Nghiên cứu khoa học trong sinh viên trường Đại học Y tế công cộng"

Chương trình bồi dưỡng nghiên cứu viên trẻ - Trường Đại học Y tế công cộng

Mời nộp bài cho số báo quốc tế đặc biệt “Cancers in Vietnam: Burden and Control Efforts” tại tạp chí CANCER CONTROL

Trường Đại học Y tế công cộng tuyển giảng viên cho một số Khoa, Bộ môn

Phòng khám đa khoa Trường ĐHYTCC tuyển dụng Bác sĩ chuyên khoa Mắt

Khai mạc đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài Trường Đại học Y tế công cộng

Khai mạc đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài Trường Đại học Y tế công cộng

Hợp tác xuất bản khoa học quốc tế giữa Trường Đại học Y tế Công cộng, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội và tạp chí “HEALTH CARE FOR WOMEN INTERNATIONAL”

The Hanoi University of Public Health and Hanoi Obstetrics and Gynecology Hospital, in collaboration with Eleanor Krassen Covan, Editor-in-Chief of the scientific journal HEALTH CARE FOR WOMEN INTERNA


Nhà tài trợ và đối tác