Mời nộp bài cho số báo quốc tế đặc biệt “Cancers in Vietnam: Burden and Control Efforts” tại tạp chí CANCER CONTROL

Mời nộp bài cho số báo quốc tế đặc biệt “Cancers in Vietnam: Burden and Control Efforts” tại tạp chí CANCER CONTROL

 

Kính gửi các nhà khoa học,

 

Trường Đại học Y tế công cộng, Viện K Trung ương và Viện Nghiên cứu Ung thư trân trọng kính mời các nhà khoa học nộp bài cho số báo khoa học quốc tế đặc biệt “Cancers in Vietnam: Burden and Control Efforts” tại tạp chí CANCER CONTROL (2017 Impact Factor: 2.009, 5-Year Impact Factor: 2.636, http://journals.sagepub.com/home/ccx).

 

Thông tin chi tiết về số báo được trình bày theo liên kết dưới đây và tệp gửi kèm (download tại đây)

 

http://journals.sagepub.com/page/ccx/collections/call-for-papers/cancer-vietnam-burden-control-efforts

 

Hạn nộp bài: 28/02/2019.

 

Phí xuất bản: 1.500 USD/ bài (trả cho tạp chí khi bài báo được chấp nhận).

 

Lưu ý:

+ Mỗi tác giả được có tên tối đa trong 02 bài báo trong số báo này

+ Khi nộp bài cho số báo nêu trên, các tác giả cần viết trong thư giới thiệu (cover letter) đoạn “This paper is submitted to the Special Collection on Cancers in Vietnam: Burden and Control Efforts

 

Rất mong nhận được sự tham gia nhiệt tình của các nhà khoa học.

 

Trân trọng cảm ơn!

PGS.TS. Hoàng Văn Minh

GS. Trần Văn Thuấn

GS. Xiao Ou Shu

 

Nguồn: Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Sức khỏe (CPHS) - Trường Đại học Y tế công cộng

Tin tức liên quan

Nhà tài trợ và đối tác