Tạp chí Khoa học Nghiên cứu sức khỏe và Phát triển duyệt tối đa 1,0 điểm ngành Y trong Danh mục Tạp chí khoa học được tính điểm của Hội đồng giáo sư Nhà nước

[TIN VUI]
????Tạp chí Khoa học Nghiên cứu sức khỏe và Phát triển (JHDS), Trường Đại học Y tế công cộng vinh dự là một trong 16 tạp chí được duyệt tối đa 1,0 điểm ngành Y trong Danh mục Tạp chí khoa học được tính điểm của Hội đồng giáo sư Nhà nước (trong tổng số 73 tạp chí được xét duyệt năm nay).
????Đây là tin vui đối với Nhà trường khi tính khoa học, chuyên nghiệp cũng như quy trình phản biện, đăng tải chặt chẽ của tạp chí đã được công nhận sau 7 năm ra mắt. Tạp chí JHDS sẽ là nơi uy tín để các cán bộ giảng viên, các học viên, sinh viên và các tác giả quan tâm chia sẻ các kết quả nghiên cứu khoa học.
????Tạp chí JHDS và Trường ĐHYTCC trân trọng cảm ơn Ban biên tập, các chuyên gia phản biện, các nhà khoa học, các tác giả đã đồng hành để tạp chí đạt được thành tựu tuyệt vời này. Tạp chí JHDS mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự hợp tác và đóng góp quý báu từ các nhà khoa học và các độc giả trên con đường phát triển sắp tới.
????Xin chúc mừng Tạp chí JHDS và Trường Đại học Y tế công cộng! 

 

 

Tin tức liên quan

Nhà tài trợ và đối tác