Trường Đại học Y tế công cộng (Hanoi University of Public Health- HUPH)

Trường Đại học Y tế công cộng (Hanoi University of Public Health- HUPH)

Số 1A, đường Đức Thắng, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024.62662299, Fax: 024. 62662385, Image result for web symbol http://huph.edu.vn/ 

Tầm nhìn: Trở thành cơ sở hàng đầu về đào tạo, nghiên cứu và tư vấn y tế công cộng tại Việt Nam và trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương..

Sứ mạng: Góp phần tăng cường, phát triển hệ thống y tế và nâng cao sức khoẻ cộng đồng thông qua đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực y tế, nghiên cứu khoa học và cung cấp dịch vụ có chất lượng cao trong lĩnh vực y tế công cộng.

Tin tức liên quan

Nhà tài trợ và đối tác