Tạp chí Khoa học Nghiên cứu sức khỏe và Phát triển đạt 0,75 điểm theo quyết định số 42/QĐ-HĐGSNN của Hội đồng Giáo sư Nhà nước

Ngày 06/7/2022, Hội đồng Giáo sư Nhà nước đã ký quyết định số 42/QĐ-HĐGSNN v/v phê duyệt danh mục tạp chí khoa học được tính điểm xét giáo sư, phó giáo sư năm 2022, trong đó, Tạp chí Khoa học Nghiên cứu sức khỏe và Phát triển (JHDS) đã vinh dự được tăng từ 0,5 điểm lên 0,75 điểm. Trong số 67 tạp chí khoa học thuộc danh mục tạp chí Hội đồng Giáo sư ngành Y học năm 2022 được tính điểm theo Quyết định này, có 18 tạp chí vinh dự được tính 0,75-1,0 điểm, trong đó có tạp chí JHDS.

Ra mắt bạn đọc năm 2017, JHDS là tạp chí khoa học có bình duyệt (Peer-reviewed journal) chính thức và duy nhất của Trường Đại học Y tế công cộng. Tạp chí có mã số tiêu chuẩn quốc tế ISSN 2588-1442, đã tham gia hệ thống Tạp chí khoa học Việt Nam Trực tuyến (Vietnam Journals Online), chỉ số DOI: 10.38148. Quy trình phản biện được công bố rõ ràng, phản biện kín hai chiều rất chất lượng, có minh chứng phản biện (Peer review), có hệ thống gửi bài và phản biện trực tuyến. Trong thời gian qua, JHDS đã xuất bản được 18 số (mỗi năm 4 số tiếng Việt và 2 số tiếng Anh) với hàng trăm bài báo thuộc các lĩnh vực nghiên cứu sức khỏe và phát triển. Đây chính là các thế mạnh của Tạp chí JHDS, được Hội đồng giáo sư Nhà nước ghi nhận, xếp hạng vào danh mục các tạp chí được tính điểm xét giáo sư và phó giáo sư năm 2020 với mức điểm 0,5 điểm và năm nay được tăng lên 0,75 điểm. 

Trong thời gian tới, Ban biên tập Tạp chí sẽ tiếp tục hướng tới việc nâng cao chất lượng Tạp chí thông qua áp dụng các chuẩn mực khoa học quốc tế, áp dụng hệ thống quy trình phản biện và xuất bản trực tuyến, tiếp tục phát triển phiên bản tiếng Anh mỗi năm 2 số để phục vụ hội nhập quốc tế. Ban biên tập tạp chí JHDS sẽ không ngừng nỗ lực để luôn là một địa chỉ tin cậy dành cho cán bộ, giảng viên, các học viên, sinh viên Nhà trường và các tác giả quan tâm chia sẻ các kết quả nghiên cứu khoa học, góp phần khẳng định uy tín và chất lượng của Tạp chí và thương hiệu nghiên cứu khoa học của Trường Đại học Y tế công cộng."

Tin tức liên quan

Nhà tài trợ và đối tác