Làm lại
Analysis of financial revenue and expenditure of Thanh Thuy district health center from 2017 to 2019
Le Dinh Thanh Son

Tạp chí Khoa học Nghiên cứu Sức khỏe và Phát triển. 30/04/2022; Tập 06, Số 02-2022 : SKPT_22_035.

Comparison of treatment costs of plasma knife tonsillectomy with conventional tonsillectomy at Ho Chi Minh City Otolaryngology Hospital, 2020
Nguyen Quynh Anh

Tạp chí Khoa học Nghiên cứu Sức khỏe và Phát triển. 30/04/2022; Tập 06, Số 02-2022 : SKPT_21_074.

The validity of the mental health literacy assessment questionnaire on anxiety disorders and depression among students in Hanoi, Viet Nam
Nguyen Thai Quynh Chi

Tạp chí Khoa học Nghiên cứu Sức khỏe và Phát triển. 30/04/2022; Tập 06, Số 02-2022 : SKPT_21_098.

Sự hài lòng đối với công việc của nhân viên y tế và một số yếu tố ảnh hưởng tại bệnh viện Đa khoa Khu vực huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh năm 2020
Nguyễn Văn Liêm

Tạp chí Khoa học Nghiên cứu Sức khỏe và Phát triển. 28/02/2022; Tập 06, Số 01-2022 : SKPT_20_056.

Đánh giá kết quả quản lý điều trị ngoại trú người bệnh đái tháo đường típ 2 tại phòng khám nội tiết, bệnh viện Đa khoa Trung tâm Tiền Giang năm 2020
Nguyễn Ngọc Thảo

Tạp chí Khoa học Nghiên cứu Sức khỏe và Phát triển. 28/02/2022; Tập 06, Số 01-2022 : SKPT_21_107.

Thực trạng tuân thủ quy trình chuẩn bị người bệnh trước mổ phiên tại bệnh viện Chợ Rẫy thành phố Hồ Chí Minh năm 2021
Thạch Kim Long

Tạp chí Khoa học Nghiên cứu Sức khỏe và Phát triển. 28/02/2022; Tập 06, Số 01-2022 : SKPT_21_067.

Thực trạng khuyết tật của trẻ dưới 16 tuổi tại một huyện Việt Nam

Nguyễn Thị Hương , Hoàng Văn Minh , Nguyễn Mai Anh , Trần Ngọc Nghị ,

Tạp chí Khoa học Nghiên cứu Sức khỏe và Phát triển. 28/02/2022; Tập 06, Số 01-2022 : SKPT_21_087.

Tuân thủ quy trình xử lý ống nội soi mềm tại khoa nội soi bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên năm 2021
Nguyễn Quỳnh Anh

Tạp chí Khoa học Nghiên cứu Sức khỏe và Phát triển. 28/02/2022; Tập 06, Số 01-2022 : SKPT_21_060.

Thực trạng thu hút và duy trì nguồn nhân lực khối cận lâm sàng giai đoạn 2017 – 2019 và một số yếu tố ảnh hưởng tại bệnh viện Quận Thủ Đức – Thành phố Hồ Chí Minh
Nguyễn Thị Cẩm Vân

Tạp chí Khoa học Nghiên cứu Sức khỏe và Phát triển. 28/02/2021; Tập 06, Số 01-2022 : SKPT_21_003.

Kiến thức và thái độ về báo cáo sự cố Y khoa của nhân viên y tế tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai năm 2021
Phạm Quyết Thắng

Tạp chí Khoa học Nghiên cứu Sức khỏe và Phát triển. 28/02/2022; Tập 06, Số 01-2022 : SKPT_21_055.

Nhà tài trợ và đối tác