Chương trình bồi dưỡng nghiên cứu viên trẻ - Trường Đại học Y tế công cộng

Với mục tiêu nâng cao năng lực và cảm hứng nghiên cứu khoa học (NCKH) cán bộ trẻ, học viên, sinh viên của Trường Đại học Y tế công cộng qua đó phát triển thương hiệu NCKH của nhà trường, bắt đầu từ năm 2018 Trường Đại học Y tế công cộng có Chương trình bồi dưỡng nghiên cứu viên trẻ.

Theo thông báo mỗi năm nhà trường sẽ tuyển chọn 5 nhóm nghiên cứu, mỗi nhóm nghiên cứu gồm 3 thành viên (01 trưởng nhóm, 01 thành viên, 01 trợ lý). Đối tượng tuyển chọn sẽ là các giảng viên trẻ, học viên, sinh viên (dưới 35 tuổi -sinh sau ngày 01/09/1983) và sinh viên năm thứ 3 trở lên. Tiêu chí lựa chọn cụ thể như sau: Có khả năng và hứng thú với NCKH, có khả năng tiếng Anh tốt (đọc, viết) và có tinh thần trách nhiệm, cam kết với các hoạt động của chương trình.

Ảnh: Thông báo của Chương trình bồi dưỡng nghiên cứu viên trẻ

Cuối mỗi năm sẽ có 10-15 cán bộ trẻ, học viên, sinh viên của nhà trường được đào tạo, thực hành và có được một số kỹ năng NCKH cơ bản bao gồm: thiết kế nghiên cứu, phân tích số liệu, viết báo cáo nghiên cứu, và viết bản thảo bài báo quốc tế.

Các ứng viên được tuyển vào chương trình sẽ được tham gia các khóa đào tạo chuyên sâu xuyên suốt dành riêng cho chương trình REP của nhà trường như: Lớp thiết kế nghiên cứu; Thực hành, hỗ trợ đề tài (đánh giá nhanh, số liệu thứ cấp); Lớp quản lý, xử lý và phân tích số liệu; Thực hành quản lý, xử lý và phân tích số liệu; Lớp viết báo cáo khoa học; Thực hành viết báo cáo khoa học chuẩn; Lớp viết bài báo quốc tế; Xuất bản bài báo.

Ngoài ra các ứng viên được tuyển chọn vào chương trình sẽ được nộp đề xuất và thực hành để triển khai đề tài cấp sở trong qua trình tham gia đào tạo và  được giới thiệu tham gia các dự án, đề tài của cán bộ trong trường. Đồng thời vào cuối kỳ đánh giá, nhóm có thành tích xuất sắc của chương trình sẽ được nhà trường cử đi tham dự hội nghị, hội thảo trong nước hoặc quốc tế phù hợp.

Kế hoạch và thời gian đăng ký cụ thể như sau:

- 1/10/2018: Thông báo chương trình

- 20/10/2018: Nộp hồ sơ đăng ký

- 25/10/2018: Thông báo kết quả tuyển chọn hồ sơ

- 25-30/10/2018: Phỏng vấn

- 05/11/2018: Thông báo kết quả phỏng vấn

- 11/2018 – 11/2019: Tham gia chương trình

Hồ sơ đăng ký có thể nộp theo nhóm hoặc cá nhân.

Link nộp hồ sơ online tại đây: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdHZU_WxltPTFn0nv-DLU56hSrxaderug84ZOAoKr8PemMDhw/viewform

Chi tiết xin liên hệ: Phòng Quản lý nghiên cứu khoa học – Trường Đại học Y tế công   cộng, số 1A, đường Đức Thắng, phường đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Điện thoại: 024.62662385

Email: nckh@huph.edu.vn

(Nguồn: huph.edu.vn)

Tin tức liên quan

Nhà tài trợ và đối tác