Bạo lực thể chất của học sinh trường Trung học Phổ thông tư thục Hiệp Hòa 5, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang năm 2019: Thực trạng và một số yếu tố liên quan

 • Mã bài báo : SKPT_19_018
 • Ngày xuất bản : 30/09/2019
 • Số trang : 38-48
 • Tác giả : Nguyễn Ngọc Bình
 • Lượt xem : ( 141 )

Danh sách tác giả (*)

 • Nguyễn Ngọc Bình 1 - Trường Đại học Y tế công cộng
 • Lê Thị Kim Ánh 1 - Trường Đại học Y tế công cộng
 • Trương Quang Đạt 2 - Trường Cao đắng Y tế Bình Định

Mục tiêu: Mô tả thực trạng và một số yếu tố liên quan đến bạo lực thể chất (BLTC) của học sinh trường trung học phổ thông tư thục Hiệp Hòa 5, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang năm 2019.

Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu cắt ngang phân tích, kết hợp phương pháp định lượng và định tính. 412 học sinh điền phiếu phát vấn và 11 cuộc phỏng vấn sâu được thực hiện.

Kết quả: Trong vòng 6 tháng tính đến thời điểm phát vấn, có 16,7% học sinh thực hiện BLTC và  27,9% học sinh bị BLTC bởi học sinh khác. Học sinh thực hiện BLTC có liên quan đến hạnh kiểm Trung bình/Yếu, ít chia sẻ với gia đình, thường xuyên chứng kiến xung đột tại nơi sống và tiếp xúc với ấn phẩm BLTC. Trong khi đó, nam giới, ít được bạn bè giúp đỡ và ít tham gia chương trình/hoạt động tập thể có liên quan đến học sinh bị BLTC. Ngoài ra, yếu tố ảnh hưởng đến thực trạng BLTC được tìm hiểu qua phỏng vấn sâu là sự thiếu quan tâm học sinh của thầy cô tại trường học.

Kết luận: Tỷ lệ học sinh bị BLTC cao hơn thực hiện BLTC. Tỷ lệ này liên quan đến yếu tố cá nhân, mối quan hệ gia đình, thầy cô, bạn bè và yếu tố xã hội gồm tiếp cận chương trình/ấn phẩm về BLTC. Kết quả đó cho thấy cần chú ý nhiều hơn đến các hoạt động nhằm xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, đặc biệt là việc tổ chức chương trình/hoạt động tập huấn tại trường học.

 • Chủ đề : Sức khỏe trường học
 • Loại bài báo : Nghiên cứu gốc
 • Chuyên nghành : Chuyên Nghành Y

File toàn văn

Chưa có mã code, vui lòng liên hệ để nhận mã theo số điện thoại : 0246 266 3024 - Email : jhds@huph.edu.vn

Bài báo liên quan

Nhà tài trợ và đối tác