TS. Dương Minh Đức

Chức danh và vị trí công tác:

Giảng viên, Bộ môn Dân số - Sức  khỏe sinh sản, trường Đại học Y tế công cộng

Lĩnh vực chuyên môn, chuyên sâu:  ​​

 • Y tế công cộng (public health)
 • Thống kê y sinh học (Biostatistics)
 • Dịch tễ thống kê (epidemiology)
 • Sức khỏe sinh sản (reproductive health)
 • Phương pháp nghiên cứu khoa học (research methodology)
 • Nghiên cứu triển khai (implementation science)
Xuất bản khoa học quốc tế: 
 • Ha TTT, Duc DM, Hung NT, Sau TV, Ngoc PT, Tin ND: Dental Caries amongst elderly people in a Southern province, Vietnam: A cross-sectional study. Med Med Sci 2017, 3:018-022.
 • Vui LT, Duc DM, Anh ND, Chuong NC, Ha BTT, Cuong PV, Thi LM, Bich TH: Sex Ratio at Birth in Vietnam: Results From Data in CHILILAB HDSS, 2004 to 2013. Asia Pac J Public Health 2017, 29:25s-34s.
 • Duc DM, Anh ND, Chuong NC, Vui LT, Son NH, Ha BTT: A Secular Trend in Birth Weight and Delivery Practices in Periurban Vietnam During 2005-2012. Asia Pac J Public Health 2017, 29:18s-24s.
 • Duc DM, Vui LT, Son NH, Minh HV: Smoking Initiation and Cessation among Youths in Vietnam: A Longitudinal Study Using the Chi Linh Demographic-Epidemiological Surveillance System (CHILILAB DESS). AIMS Public Health 2017, 4(1): 1-18.
 • Duong DT, Ha BTT, Thi LM, Duong DM, Luu HT, Dinh TA, Mirzoev T: Utilization of services provided by village based ethnic minority midwives in mountainous villages of Vietnam. Int J Womens Health 2016, 8:571-580.
 • Minh HV, Chung LH, Giang KB, Duc DM, Hinh ND, Mai VQ, Cuong NM, Manh PD, Duc HA and Yang JC: Potential Impact of Graphic Health Warnings on Cigarette Packages in Reducing Cigarette Demand and Smoking-Related Deaths in Vietnam. Asian Pac J Cancer Prev 2016, 17 Suppl: 85-90.
 • Duc DM, Bergström A, Eriksson L, Selling K, Ha BTT, Wallin L: Response process and test–retest reliability of the Context Assessment for Community Health tool in Vietnam. Glob Health Action 2016, 9.
 • Duc DM, Vui LT, Quynh NT, Minh HV: Changes in Co-Occurrence of Smoking and Harmful Drinking among Youth: a Study from the Chi Linh Demographic - Epidemiological Surveillance System in Vietnam, 2006-2013. Asian Pac J Cancer Prev 2016, 17 Suppl:55-63.
 • Eriksson L, Huy TQ, Duc DM, Ekholm Selling K, Hoa DP, Thuy NT, Nga NT, Persson LA, Wallin L: Process evaluation of a knowledge translation intervention using facilitation of local stakeholder groups to improve neonatal survival in the Quang Ninh province, Vietnam. Trials 2016, 17(1):23.
 • Duc DM, Bergstrom A, Wallin L, Ha BTT, Eriksson L, Eldh AC: Exploring the influence of context in a community-based facilitation intervention focusing on neonatal health and survival in Vietnam: a qualitative study. BMC Public Health 2015, 15:814.
 • Bergstrom A, Skeen S, Duc DM, Blandon EZ, Estabrooks C, Gustavsson P, Hoa DT, Kallestal C, Malqvist M, Nga NT, et al: Health system context and implementation of evidence-based practices-development and validation of the Context Assessment for Community Health (COACH) tool for low- and middle-income settings. Implement Sci 2015, 10:120.
 • Ha BTT, Tac PV, Duc DM, Duong DT, Thi le M: Factors associated with four or more antenatal care services among pregnant women: a cross-sectional survey in eight South Central Coast provinces of Vietnam. Int J Womens Health 2015, 7:699-706.
 • Ha BTT, Frizen S, Thi LM, Duong DTT, Duc DM: Policy processes underpinning universal health insurance in Vietnam. Global Health Action 2014, 7:10.3402/gha.v3407.24928.
 • Eriksson L, Duc D, Eldh A, Thanh VP, Huy T, Malqvist M, Wallin L: Lessons learned from stakeholders in a facilitation intervention targeting neonatal health in Quang Ninh province, Vietnam. BMC Pregnancy Childbirth 2013, 13:234.
 • Persson LÅ, Nga NT, Målqvist M, Thi Phuong Hoa D, Eriksson L, Wallin L, Selling K, Huy TQ, Duc DM, Tiep TV, et al: Effect of Facilitation of Local Maternal-and-Newborn Stakeholder Groups on Neonatal Mortality: Cluster-Randomized Controlled Trial. PLoS Med 2013, 10:e1001445.
 • Wallin L, Malqvist M, Nga NT, Eriksson L, Persson LA, Hoa DP, Huy TQ, Duc DM, Ewald U: Implementing knowledge into practice for improved neonatal survival; a cluster-randomised, community-based trial in Quang Ninh province, Vietnam. BMC Health Serv Res 2011, 11:239

Xuất bản khoa học trong nước:  

 • Dương Minh Đức, Bùi Thị Thu Hà. Vai trò của cán bộ lãnh đạo địa phương trong một Can thiệp cộng đồng nhằm tăng cường áp dụng kiến thức vào thực hành chăm sóc sức khỏe sơ sinh (NeoKIP) tại Quảng Ninh, 2008-2011. Tạp chí Y tế công cộng, Số 6 (2006): 50-53 tháng 8/2014
 • Nguyễn Thanh Hà, Bùi Thị Thu Hà, Dương Minh Đức. Năng lực cung cấp dịch vụ cấp cứu sản khoa cơ bản và toàn diện tại các tuyến của tỉnh Kon Tum giai đoạn 1995-2012, Tạp chí Y học Thực hành số 4(915), năm 2014
 • Nguyễn Thanh Hà, Bùi Thị Thu Hà, Dương Minh Đức, Lê Thị Thu Hà. Xu hướng sử dụng dịch vụ chăm sóc trước, trong và sau khi sinh của các bà mẹ tại 2 tỉnh Ninh Thuận và Kon Tum trong 10 năm (2002-2012). Tạp chí Y Dược học Quân sự số 39 (6), năm 2014
 • Trần Hồng Quang, Dương Minh Đức. Xây dựng phần mềm tra cứu thuật ngữ của một số chuyên ngành Y tế công cộng). Tạp chí Y tế công cộng, Số 6 (2006): 50-53

Nhà tài trợ và đối tác