Bài báo với từ khóa

Thực trạng hoạt động thể lực của sinh viên Bác sĩ y khoa năm cuối trường Đại học Y Hà Nội và một số yếu tố liên quan

Tạp chí Khoa học Nghiên cứu Sức khỏe và Phát triển; Tập 07, Số 06-2023: SKPT_23_082

Trầm cảm, lo âu, stress của sinh viên năm cuối hệ bác sỹ đa khoa trường đại học Y Hà Nội năm 2021 và một số yếu tố liên quan

Tạp chí Khoa học Nghiên cứu Sức khỏe và Phát triển; Tập 06, Số 06-2022: SKPT_22_037

Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến chất lượng giấc ngủ của sinh viên trường Đại học Y Hà Nội

Tạp chí Khoa học Nghiên cứu Sức khỏe và Phát triển; Tập 06, Số 06-2022: SKPT_22_096

Thực trạng việc làm của sinh viên ngành Bác sĩ Y học dự phòng Trường Đại học Y Hà Nội tốt nghiệp từ năm 2018 đến năm 2020

Tạp chí Khoa học Nghiên cứu Sức khỏe và Phát triển; Tập 06, Số 05-2022: SKPT_22_048

Nhà tài trợ và đối tác