Thực trạng việc làm của sinh viên ngành Bác sĩ Y học dự phòng Trường Đại học Y Hà Nội tốt nghiệp từ năm 2018 đến năm 2020

 • Mã bài báo : SKPT_22_048
 • Ngày xuất bản : 30/10/2022
 • Số trang : 83-89
 • Tác giả : Đàm Thị Ngọc Anh
 • Lượt xem : ( 1260 )

Danh sách tác giả (*)

 • Đàm Thị Ngọc Anh 1 - Trường Đại học Y Hà Nội
 • Nguyễn Thị Thu Hà. 1 - Trường Đại học Y Hà Nội
 • Lê Đình Luyến 2 - Trường Đại học Y Hà Nội
 • Trần Thị Thanh Nga 3 - Trường Đại học Y Hà Nội
 • Lê Thị Quỳnh Trang 4 - Trường Đại học Y Hà Nội
 • Lê Minh Đạt. - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội
 • Vũ Tư Thành - Trường Đại học Y Hà Nội
 • Đặng Trà Giang - Trường Đại học Y Hà Nội
 • Hà Tuấn Dũng - Trường Đại học Y Hà Nội
 • Nguyễn Hoàng Thu Giang - Trường Đại học Y Hà Nội
 • Bùi Quang Công - Trường Đại học Y Hà Nội

Mục tiêu: Mô tả thực trạng việc làm của sinh viên ngành Bác sĩ Y học dự phòng tốt nghiệp từ năm 2018 đến năm 2020.

Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 218 sinh viên đã tốt nghiệp ngành Bác sĩ Y học dự phòng tại trường Đại học Y Hà Nội năm 2018, 2019 và 2020.

Kết quả: Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm năm 2018 là 82,9%; năm 2019 là 80,0%; năm 2020 là 75,4%. Có 91,8% tìm được việc dưới 6 tháng sau tốt nghiệp, 56,1% làm việc đúng ngành đào tạo, 32,7% làm việc liên quan đến ngành đào tạo. Tỷ lệ tự xin việc chiếm 71,3%. Tỷ lệ làm việc ở khu vực nhà nước là 52,0%. Mức lương khởi điểm dưới 5 triệu đồng/tháng chiếm 69,3%; mức lương thu nhập bình quân hàng tháng dưới 5 triệu đồng/tháng chiếm 50,5%.

Kết luận: Trong 3 năm, tỷ lệ sinh viên có việc làm (78,4%); Phần lớn sinh viên có việc làm dưới 6 tháng sau khi tốt nghiệp (91,8%); tự xin việc làm (71,3%) và làm đúng ngành đào tạo (56,1%). Mức lương khởi điểm và thu nhập bình quân hàng tháng trên 5 triệu của sinh viên tăng lên qua 3 năm.

 • DOI : https://doi.org/10.38148/JHDS.0605SKPT22-048
 • Chủ đề : Mô hình sức khỏe, ốm đau, bệnh tật, chất lượng cuộc sống
 • Loại bài báo : Nghiên cứu gốc
 • Chuyên nghành : Xã hội học

File toàn văn

Chưa có mã code, vui lòng liên hệ để nhận mã theo số điện thoại : 0246 266 3024 - Email : jhds@huph.edu.vn

 • Thông tin liên hệ : Đàm Thị Ngọc Anh
 • Email : Damngocanh@hmu.edu.vn
 • Địa chỉ : Trường Đại học Y Hà Nội

Bài báo liên quan

Nhà tài trợ và đối tác