Kết quả cải tiến chất lượng bệnh viện theo bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện tại một bệnh viện công lập tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2016-2019

 • Mã bài báo : SKPT_21_106
 • Ngày xuất bản : 30/10/2022
 • Số trang : 51-59
 • Tác giả : Bùi Thị Mỹ Anh
 • Lượt xem : ( 332 )

Danh sách tác giả (*)

 • Bùi Thị Mỹ Anh 1 - Trường Đại học Y Hà Nội
 • Nguyễn Đức Thành 1 - Trường Đại học Y tế công cộng
 • Phạm Thị Việt Dung 2 - Bệnh viện đa khoa Phú Thọ

Mục tiêu: Quản lý chất lượng (QLCL) là một trong những hoạt động không thể thiếu được và ngày càng trở nên quan trọng hơn đối với các cơ sở y tế trong giai đoạn hiện nay. Nghiên cứu nhằm mô tả kết quả thực hiện bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện tại BVĐK Phú Thọ giai đoạn 2016-2019.

Phương pháp nghiên cứu: Sử dụng thiết kế mô tả, kết hợp định lượng và định tính. Cấu phần định lượng sử dụng số liệu thứ cấp từ các báo cáo kết quả thực hiện bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện tại BVĐK tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2016 - 2019, cấu phần định tính tiến hành phỏng vấn sâu cán bộ lãnh đạo bệnh viện, quản lý khoa/phòng liên quan, thảo luận nhóm với trưởng khoa và điều dưỡng trưởng khoa lâm sàng.

Kết quả: Nghiên cứu cho thấy điểm đánh giá chất lượng bệnh viện theo 83 tiêu chí tại BVĐK Phú Thọ tăng dần qua từng năm, đạt 4,06 điểm (năm 2016), 4,50 điểm (năm 2017), 4,67 điểm (năm 2018) và 4,70 điểm (năm 2019). Một số yếu ảnh hưởng đến việc thực hiện cải tiến chất lượng tại BVĐK Phú Thọ như bệnh viện còn thiếu cán bộ dược chuyên môn sâu, dược sỹ lâm sàng còn ít.

Kết luận: Bệnh viện cần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đặc biệt đội ngũ bác sỹ và dược sỹ lâm sàng, và tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động khám chữa bệnh, nâng cao hiệu quả và gia tăng sự hài lòng người bệnh, thông tin y tế tại bệnh viện được khai thác sử dụng có hiệu quả.

 • DOI : https://doi.org/10.38148/JHDS.0605SKPT21-106
 • Chủ đề : Mô hình sức khỏe, ốm đau, bệnh tật, chất lượng cuộc sống
 • Loại bài báo : Nghiên cứu gốc
 • Chuyên nghành : Chuyên Ngành Y

File toàn văn

Chưa có mã code, vui lòng liên hệ để nhận mã theo số điện thoại : 0246 266 3024 - Email : jhds@huph.edu.vn

 • Thông tin liên hệ : Bùi Thị Mỹ Anh
 • Email : buithimyanh@hmu.edu.vn
 • Địa chỉ : Trường Đại học Y Hà Nội

Bài báo liên quan

Nhà tài trợ và đối tác