Deprecated: Required parameter $selected follows optional parameter $id in /home/jhds/domains/jhds.vn/public_html/application/models/Category_model.php on line 5

Deprecated: Required parameter $selected follows optional parameter $id in /home/jhds/domains/jhds.vn/public_html/application/models/Catnews_model.php on line 4

Deprecated: Required parameter $selected follows optional parameter $id in /home/jhds/domains/jhds.vn/public_html/application/models/Menu_model.php on line 4
Tuân thủ điều trị của bệnh nhân lao tiềm ẩn được phát hiện trong chương trình sàng lọc chủ động tại tỉnh Bắc Giang năm 2021 và một số yếu tố ảnh hưởng

Tuân thủ điều trị của bệnh nhân lao tiềm ẩn được phát hiện trong chương trình sàng lọc chủ động tại tỉnh Bắc Giang năm 2021 và một số yếu tố ảnh hưởng

 • Mã bài báo : SKPT_21_092
 • Ngày xuất bản : 30/10/2022
 • Số trang : 90-97
 • Tác giả : Thân Văn Nhất
 • Lượt xem : ( 488 )

Danh sách tác giả (*)

 • Thân Văn Nhất 1 - Bệnh viện Phổi tỉnh Bắc Giang
 • Lưu Thị Kim Oanh 1 - Trường Đại học Y tế công cộng

Mục tiêu: Nghiên cứu nhằm mô tả việc tuân thủ điều trị (TTĐT) và phân tích một số yếu tố ảnh hưởng đến TTĐT của bệnh nhân lao tiềm ẩn (LTA) được phát hiện trong chương trình sàng lọc chủ động tại tỉnh Bắc Giang năm 2021.

Phương pháp nghiên cứu: Thiết kế mô tả cắt ngang kết hợp nghiên cứu định lượng và định tính được tiến hành qua phát vấn 57 bệnh nhân LTA thông qua bộ câu hỏi được thiết kế sẵn, 16 cuộc phỏng vấn sâu các đối tượng là 04 cán bộ điều trị và chuyên trách lao từ tuyến tỉnh đến tuyến xã, 12 bệnh nhân LTA tham gia điều trị dựa theo hướng dẫn phỏng vấn sâu từ tháng 1 đến hết tháng 4 năm 2021.

Kết quả: Tỷ lệ TTĐT của bệnh nhân LTA là 43,9%. Các yếu tố ảnh hưởng tích cực đến TTĐT là sự hỗ trợ về thuốc, xét nghiệm của chương trình chống lao quốc gia; sự tư vấn, hướng dẫn của cán bộ y tế ; sự hỗ trợ từ gia đình. Các yếu tố ảnh hưởng chưa tích cực đến TTĐT là: nhận thức của người bệnh trong TTĐT còn hạn chế, lạm dụng rượu bia ; công việc bận rộn; kiến thức của người bệnh chưa đầy đủ; thiếu giám sát từ cán bộ y tế ; khoảng cách từ nhà đến cơ sở y tế xa; phản ứng bất lợi và thời gian sử dụng thuốc kéo dài ; sự kỳ thị từ những người xung quanh.

Kết luận: Đối với các cơ sở y tế điều trị cho bệnh nhân LTA : Tổ chức tư vấn, giáo dục cho bệnh nhân về các nguyên tắc điều trị bệnh lao tiềm ẩn và tầm quan trọng của việc tuân thủ các nguyên tắc này ; Tổ chức tư vấn cho người nhà người bệnh về bệnh lao tiềm ẩn, phối hợp với gia đình người bệnh trong công tác giám sát điều trị ;  Đào tạo và đào tạo lại cho cán bộ y tế về quản lý, điều trị lao tiểm ẩn. Đối với các nghiên cứu sau này cần tìm hiểu, phân tích sâu hơn các yếu tố ảnh hưởng đến việc TTĐT và việc tham gia điều trị của bệnh nhân LTA.

 • DOI : https://doi.org/10.38148/JHDS.0605SKPT21-092
 • Chủ đề : Mô hình sức khỏe, ốm đau, bệnh tật, chất lượng cuộc sống
 • Loại bài báo : Nghiên cứu gốc
 • Chuyên nghành : Chuyên Ngành Y

File toàn văn

Chưa có mã code, vui lòng liên hệ để nhận mã theo số điện thoại : 0246 266 3024 - Email : jhds@huph.edu.vn

Bài báo liên quan

Nhà tài trợ và đối tác