Tuân thủ qui trình chăm sóc thiết yếu bà mẹ, trẻ sơ sinh trong và ngay sau đẻ thường tại Khoa Sản, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Tháp, năm 2021

 • Mã bài báo : SKPT_21_072
 • Ngày xuất bản : 30/10/2022
 • Số trang : 34-42
 • Tác giả : Tống Thị Kim Phụng
 • Lượt xem : ( 398 )

Danh sách tác giả (*)

 • Tống Thị Kim Phụng 1 - Trung tâm Y tế Huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp
 • Nguyễn Thanh Hương 1 - Trường Đại học Y tế công cộng

Mục tiêu: Mô tả thực trạng và một số yếu tố ảnh hưởng đến tuân thủ qui trình chăm sóc thiết yếu bà mẹ và trẻ sơ sinh (CSTY BM-TSS) trong và ngay sau đẻ thường.

Phương pháp nghiên cứu: Thiết kế cắt ngang, kết hợp định lượng và định tính. Số liệu định lượng thu thập qua quan sát trực tiếp 90 ca đẻ thường với bảng kiểm 40 bước của qui trình CSTY BM-TSS theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Số liệu định tính được thu thập qua 4 cuộc phỏng vấn sâu cán bộ quản lý bệnh viện, khoa và 3 cuộc thảo luận nhóm với 22 hộ sinh. Số liệu định lượng được phân tích bằng thống kê mô tả. Số liệu định tính được ghi âm, gỡ băng và phân tích theo chủ đề.

Kết quả: Tỉ lệ các ca đẻ thường được hộ sinh thực hiện đúng tất cả 40 bước của qui trình CSTY BM-TSS chỉ đạt 14,4%, đúng 35-39 bước là 55,6%, đúng 30-34 bước là 28,9% và vẫn còn 1,1% chỉ đúng 27-29 bước. Nghiên cứu định tính cho thấy yếu tố ảnh hưởng tích cực tới thực hiện qui trình là sự cam kết của lãnh đạo trong thực hiện qui trình, có đầu tư về trang thiết bị cũng như triển khai đào tạo về CSTY BM-TSS. Yếu tố ảnh hưởng bất lợi tới tuân thủ qui trình là bất cập của qui trình, giám sát chưa hiệu quả, thiếu nhân lực và áp lực công việc lớn, thiếu phối hợp của các bà mẹ, người thân. 

Kết luận: Bệnh viện trước mắt cần rà soát hướng dẫn thực hiện qui trình và định kỳ thực hiện việc giám sát hiệu quả hơn, cải thiện quản lý nhân lực của Khoa Sản; đẩy mạnh truyền thông/tư vấn cho bà mẹ, người thân để phối hợp thực hiện qui trình.

 • DOI : https://doi.org/10.38148/JHDS.0605SKPT21-072
 • Chủ đề : Mô hình sức khỏe, ốm đau, bệnh tật, chất lượng cuộc sống
 • Loại bài báo : Nghiên cứu gốc
 • Chuyên nghành : Xã hội học

File toàn văn

Chưa có mã code, vui lòng liên hệ để nhận mã theo số điện thoại : 0246 266 3024 - Email : jhds@huph.edu.vn

 • Thông tin liên hệ : Nguyễn Thanh Hương
 • Email : nth@huph.edu.vn
 • Địa chỉ : Trường Đại học Y tế công cộng

Bài báo liên quan

Nhà tài trợ và đối tác