Bạo lực thể chất và bạo lực tình dục trong thời gian đại dịch COVID-19 ở những phụ nữ đã từng bị bạo lực gia đình tại thành phố Hà Nội, năm 2020.

 • Mã bài báo : SKPT_21_093
 • Ngày xuất bản : 30/10/2022
 • Số trang : 18-26
 • Tác giả : Nguyễn Thị Vân
 • Lượt xem : ( 350 )

Danh sách tác giả (*)

 • Nguyễn Thị Vân 1 - Trường Đại học Y tế công cộng
 • Trần Thị Phương Thảo 1 - Trường Đại học Y tế công cộng
 • Nguyễn Bảo Ngọc 2 - Trường Đại học Y tế công cộng
 • Bùi Thị Tú Quyên 3 - Trường Đại học Y tế công cộng

Mục tiêu: Mô tả thực trạng bạo lực thể chất và tình dục trong dịch COVID -19 đợt 1 ở những phụ nữ đã từng bị bạo lực gia đình (BLGĐ) tại Hà Nội, cùng với những hậu quả và cách ứng phó ở nhóm phụ nữ này.

Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang, sử dụng kết hợp phương pháp nghiên cứu định lượng (cỡ mẫu; n=303) và định tinh (cỡ mẫu; n=15). Đối tượng nghiên cứu là phụ nữ từng bị BLGĐ.

Kết quả: Trong đại dịch, có 63,04% phụ nữ từng là nạn nhân của BLGĐ đã bị bạo lực thể chất hoặc/và bạo lực tình dục, trong đó tỷ lệ phụ nữ bị bạo lực tình dục là 25,08% và tỷ lệ phụ nữ bị bạo lực thể chất là 58,75%. Có 37,89% phụ nữ bị bạo lực thể chất/tình dục dẫn đến thương tích cần sự can thiệp của y tế. Khi đối diện với bạo lực thể chất và bạo lực tình dục, đa số phụ nữ im lặng chịu đựng, một số người bỏ đi nơi khác hoặc là có những suy nghĩ và hành động tiêu cực như tự tử.

Kết luận: Đại dịch COVID -19 đã làm trầm trọng thêm tình trạng phụ nữ bị bạo lực về thể chất và tình dục, điều này được phản ánh qua số lần phụ nữ bị bạo lực thể chất/tình dục nhiều hơn 5 lần đều trên 51% trong thời gian bùng dịch.

 • DOI : https://doi.org/10.38148/JHDS.0605SKPT21-093
 • Chủ đề : Phòng chống chấn thương
 • Loại bài báo : Nghiên cứu gốc
 • Chuyên nghành : Xã hội học

File toàn văn

Chưa có mã code, vui lòng liên hệ để nhận mã theo số điện thoại : 0246 266 3024 - Email : jhds@huph.edu.vn

 • Thông tin liên hệ : Nguyễn Thị Vân
 • Email :
 • Địa chỉ : Trường Đại học Y tế công cộng

Bài báo liên quan

Nhà tài trợ và đối tác