Chất lượng dịch vụ điều trị nội trú tại bệnh viện Quân dân Y Đồng Tháp năm 2021 và một số yếu tố ảnh hưởng

 • Mã bài báo : SKPT_21_101
 • Ngày xuất bản : 30/10/2022
 • Số trang : 98-104
 • Tác giả : Phạm Hoàng Danh
 • Lượt xem : ( 422 )

Danh sách tác giả (*)

 • Phạm Hoàng Danh 1 - Trường Cao đẳng Y tế Đồng Tháp
 • Bùi Thị Tú Quyên 1 - Trường Đại học Y tế công cộng

Mục tiêu: Mô tả thực trạng chất lượng dịch vụ điều trị nội trú qua đánh giá của người bệnh tại 3 khoa lâm sàng bệnh viện Quân Dân Y Đồng Tháp năm 2021 và phân tích một số yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ điều trị tại bệnh viện.

Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu cắt ngang, kết hợp nghiên cứu định lượng và định tính. Sử dụng bộ công cụ SERVPERF gồm 22 câu hỏi, qua 5 khía cạnh: tin tưởng, đáp ứng, đảm bảo, đồng cảm và phương tiện hữu hình. Đồng thời, tiến hành phỏng vấn sâu một số người bệnh, NVYT và lãnh đạo khoa, phòng theo các hướng dẫn phỏng vấn sâu được soạn sẵn để tìm hiểu một số yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ điều trị.

Kết quả: Có 95,6% người bệnh đánh giá chất lượng dịch vụ đạt mức tốt trở lên (ĐTB CLDV 4,26 ± 0,5 điểm). Tinh thần trách nhiệm cao của người bệnh, thương hiệu của bệnh viện, an ninh tốt là những yếu tố nổi bật ảnh hưởng tích cực đến CLDV. Công tác bảo dưỡng trang thiết bị chưa tốt là yếu tố làm hạn chế CLDV tại bệnh viện.

Kết luận: Chất lượng dịch vụ điều trị tại bệnh viện được người bệnh đánh giá ở mức rất tốt. Tuy nhiên, bệnh viện cũng cần có kế hoạch kiểm tra, bảo dưỡng trang thiết bị thường xuyên nhằm đáp ứng toàn diện mong đợi của người bệnh.

 • DOI : https://doi.org/10.38148/JHDS.0605SKPT21-101
 • Chủ đề : Mô hình sức khỏe, ốm đau, bệnh tật, chất lượng cuộc sống
 • Loại bài báo : Nghiên cứu gốc
 • Chuyên nghành : Chuyên Ngành Y

File toàn văn

Chưa có mã code, vui lòng liên hệ để nhận mã theo số điện thoại : 0246 266 3024 - Email : jhds@huph.edu.vn

 • Thông tin liên hệ : Phạm Hoàng Danh
 • Email :
 • Địa chỉ : Trường Cao đẳng Y tế Đồng Tháp

Bài báo liên quan

Nhà tài trợ và đối tác