Chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh ngoại trú tại bệnh viện Hoàn Mỹ Bình Dương năm 2021 và một số yếu tố ảnh hưởng

 • Mã bài báo : SKPT_21_088
 • Ngày xuất bản : 30/10/2022
 • Số trang : 27-33
 • Tác giả : Trần Quốc Thành
 • Lượt xem : ( 574 )

Danh sách tác giả (*)

 • Trần Quốc Thành 1 - Bệnh viện Hoàn Mỹ Bình Dương

Mục tiêu: Nghiên cứu thực hiện trên 252 trường hợp bằng phương pháp cắt ngang mô tả kết hợp định tính với định lượng với mục tiêu mô tả chất lượng dịch vụ khám chữa và tìm hiểu một số yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh ngoại trú tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Bình Dương.

Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu sử dụng bộ công cụ SERVPERF được kiểm định qua hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha, khảo sát 252 người bệnh đến khám chữa bệnh ngoại trú và tiến hành phỏng vấn sâu một số đối tượng tham gia nghiên cứu gồm đại diện lãnh đạo bệnh viện: 01 người; Đại diện lãnh đạo khoa khám bệnh 01 người; Bác sỹ công tác tại khoa khám bệnh 01 người; Điều dưỡng công tác tại khu vực KCB ngoại trú: 02 người; Nhân viên chăm sóc khách hàng: 01 người.

Kết quả: Kết quả nghiên cứu cho thấy chất lượng dịch vụ tại khu vực khám chữa bệnh ngoại trú thông qua đánh giá của người bệnh cho kết quả điểm chất lượng dịch vụ trung bình chung đạt được 4,33 ( 0,55) trên thang điểm 5. Chất lượng dịch vụ được đánh giá đạt mức tốt. Một số yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ bao gồm nguồn nhân lực thể hiện ở kỹ năng giao tiếp ứng xử của nhân viên được đánh giá tích cực, cách thức tổ chức quy trình khám chữa bệnh cũng là một điểm mạnh, yếu tố cơ sở vật chất được người bệnh đánh giá cao và thông tin y tế là yếu tố cần cải thiện để nâng cao chất lượng dịch vụ.

Kết luận: Từ kết quả nghiên cứu, tác giả gợi mở cho bệnh viện tiếp tục phát huy ưu thế, đẩy mạnh ứng dụng CNTT hướng đến bệnh viện thông minh. Tiếp tục thực hiện nghiên cứu khảo sát, đánh giá chất lượng dịch vụ hàng năm để cải thiện chất lượng dịch vụ ngày càng tốt hơn.

 • DOI : https://doi.org/10.38148/JHDS.0605SKPT21-088
 • Chủ đề : Mô hình sức khỏe, ốm đau, bệnh tật, chất lượng cuộc sống
 • Loại bài báo : Nghiên cứu gốc
 • Chuyên nghành : Xã hội học

File toàn văn

Chưa có mã code, vui lòng liên hệ để nhận mã theo số điện thoại : 0246 266 3024 - Email : jhds@huph.edu.vn

 • Thông tin liên hệ : Trần Quốc Thành
 • Email : thanh.tran@hoanmy.com
 • Địa chỉ : Bệnh viện Hoàn Mỹ Bình Dương

Bài báo liên quan

Nhà tài trợ và đối tác