Tuân thủ quy trình an toàn mổ lấy thai tại một bệnh viện năm 2020

 • Mã bài báo : SKPT_21_036
 • Ngày xuất bản : 30/10/2022
 • Số trang : 131-139
 • Tác giả : La Thị Cẩm Lành
 • Lượt xem : ( 273 )

Danh sách tác giả (*)

 • La Thị Cẩm Lành 1 - Bệnh viện quận Thủ Đức
 • Hồ Thị Hiền 1 - Trường Đại học Y tế công cộng

Mục tiêu: Mô tả thực trạng tuân thủ quy trình an toàn mổ lấy thai và một số yếu tố ảnh hưởng tuân thủ quy trình an toàn mổ lấy thai tại một bệnh viện năm 2020.

Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang, định lượng kết hợp với định tính. Quan sát trực tiếp lượt mổ lấy thai về thực hành quy trình an toàn phẫu thuật tại khoa gây mê hồi sức tại Bệnh viện Quận Thủ Đức, năm 2020, phỏng vấn sâu đối tượng nghiên cứu được chọn có chủ đích đang công tác tại bệnh viện về các yếu tố ảnh hưởng tới tuân thủ quy trình an toàn mổ lấy thai (ATMLT). Cỡ mẫu nghiên cứu là 142 lượt mổ lấy thai. 

Kết quả: Tỉ lệ tuân thủ quy trình ATMLT ở giai đoạn trước phẫu thuật là 95,8%; giai đoạn tiến hành phẫu thuật là 81,7%; giai đoạn sau phẫu thuật là 92,2%. Tỉ lệ tuân thủ quy trình an toàn MLT là 81,7%. Một số hoạt động ATPT chưa được thực hiện theo thứ tự của quy trình: xác nhận trang thiết bị và thuốc gây mê sẵn sàng là 0,7%, gắn máy theo dõi SpO2 là 4,2%, xem phiếu khám tiền mê là 0,7%, xác nhận tiền căn bệnh đi kèm, dị ứng, đặt nội khí quản khó, nguy cơ hít sặc với các thiết bị sẵn sàng là 0,7%, xác nhận các thành viên trong ê kíp biết tên và nhiệm vụ là 16,2%, xác nhận đúng người bệnh, vị trí, phương pháp phẫu thuật là 2,8%, ước lượng thời gian và phương pháp phẫu thuật dự kiến là 18,3%, xác nhận sử dụng kháng sinh dự phòng 60 phút trước mổ là 9%, xác nhận tình trạng vô trùng của trang thiết bị, dụng cụ là 5,6%, xác nhận lại chẩn đoán, phương pháp phẫu thuật sau mổ là 2,1%. Một số yếu tố tăng cường việc tuân thủ quy trình ATMLT là lãnh đạo kiểm tra, giám sát, đánh giá định kỳ về thực hiện ATPT và chất lượng trang thiết bị. Một số yếu tố cản trở là do đặc điểm của MLT (cấp cứu).

Kết luận: Cần có hướng dẫn cụ thể hơn về qui định thực hiện quy trình ATMLT theo từng mức độ cấp cứu. 

 
 • DOI : https://doi.org/10.38148/JHDS.0605SKPT21-036
 • Chủ đề : Sức khỏe môi trường
 • Loại bài báo : Nghiên cứu gốc
 • Chuyên nghành : Chuyên Ngành Y

File toàn văn

Chưa có mã code, vui lòng liên hệ để nhận mã theo số điện thoại : 0246 266 3024 - Email : jhds@huph.edu.vn

 • Thông tin liên hệ : Hồ Thị Hiền
 • Email : hth1@huph.edu.vn
 • Địa chỉ : Trường Đại học Y tế công cộng

Bài báo liên quan

Nhà tài trợ và đối tác