Thực trạng tuân thủ vệ sinh tay thường quy của nhân viên y tế và một số yếu tố liên quan tại Bệnh viện Đa khoa thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đăk Lăk năm 2021

 • Mã bài báo : SKPT_22_013
 • Ngày xuất bản : 30/10/2022
 • Số trang : 105-113
 • Tác giả : Nguyễn Thị Thanh Nhàn
 • Lượt xem : ( 281 )

Danh sách tác giả (*)

 • Nguyễn Thị Thanh Nhàn 1 - Bệnh viện Đa khoa thị xã Buôn Hồ tỉnh Đăk Lăk
 • Lê Thị Thanh Hương 1 - Trường Đại học Y tế công cộng

Mục tiêu: Nghiên cứu mô tả thực trạng và xác định một số yếu tố liên quan đến tuân thủ vệ sinh tay thường quy (VSTTQ) của nhân viên y tế (NVYT) tại Bệnh viện Đa khoa Thị xã Buôn Hồ tỉnh Đắk Lắk năm 2021.

Phương pháp nghiên cứu: Thiết kế cắt ngang phân tích, cỡ mẫu là 112 NVYT, mỗi NVYT được quan sát 3 cơ hội tuân thủ VSTTQ theo 5 thời điểm vệ sinh tay và 6 bước theo quy trình hướng dẫn Bộ Y tế thông qua bảng kiểm quan sát. Kiến thức của NVYT về VSTTQ được thu thập qua phiếu phát vấn. Áp dụng thống kê mô tả (tần số, tỉ lệ) và thống kê phân tích (test χ2, OR, 95%CI với mức ý nghĩa p<0,05).

Kết quả: Tỷ lệ NVYT tuân thủ VSTTQ là 25,9%. Kiến thức chưa đạt về VSTTQ có xu hướng làm giảm tuân thủ VSTTQ 4,5 lần (95%CI: 1,8-11,1).

Kết luận: Tỷ lệ tuân thủ VSTTQ của NVYT thấp, kiến thức đạt về tuân thủ VSTTQ góp phần làm tăng tuân thủ VSTTQ. Bệnh viện cần tập huấn để giúp tăng cường kiến thức của NVYT về VSTTQ.

 • DOI : https://doi.org/10.38148/JHDS.0605SKPT22-013
 • Chủ đề : Sức khỏe nghề nghiệp
 • Loại bài báo : Nghiên cứu gốc
 • Chuyên nghành : Chuyên Ngành Y

File toàn văn

Chưa có mã code, vui lòng liên hệ để nhận mã theo số điện thoại : 0246 266 3024 - Email : jhds@huph.edu.vn

 • Thông tin liên hệ : Nguyễn Thị Thanh Nhàn
 • Email : nguyennhankhth@gmail.com
 • Địa chỉ : Bệnh viện Đa khoa thị xã Buôn Hồ tỉnh Đăk Lăk

Bài báo liên quan

Nhà tài trợ và đối tác