Sự hài lòng của người dân khi sử dụng dịch vụ tiêm chủng tại trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội năm 2021

 • Mã bài báo : SKPT_21_097
 • Ngày xuất bản : 30/10/2022
 • Số trang : 60-67
 • Tác giả : Cao Thị Ánh Tuyết
 • Lượt xem : ( 595 )

Danh sách tác giả (*)

 • Cao Thị Ánh Tuyết 1 - Trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội
 • Bùi Thị Tú Quyên 1 - Trường Đại học Y tế công cộng

Mục tiêu: Mô tả sự hài lòng của khách hàng khi sử dụng dịch vụ tiêm chủng tại Trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội năm 2021.

Phương pháp nghiên cứu: Mô tả cắt ngang, sử dụng bộ công cụ ‘Hướng dẫn khảo sát sự hài lòng bệnh nhân ngoại trú » của Bộ Y tế trên 300 khách hàng sử dụng dịch vụ tiêm chủng tại Trung tâm kiểm soát bệnh tật (TTKSBT) thành phố Hà Nội.

Kết quả: Tỷ lệ hài lòng chung của khách hàng sử dụng dịch vụ tiêm chủng của Phòng tiêm chủng chiếm tới 97,7%; Các dịch vụ của Phòng tiêm chủng đáp ứng trung bình được 95,5% so với sự mong đợi của khách hàng. Có 99% số người tham gia phỏng vấn chắc chắn sẽ quay lại và/hoặc sẽ giới thiệu cho người khác.

Kết luận: Nghiên cứu này đã nêu được sự hài lòng của khách hàng về dịch vụ tiêm chủng tại TTKSBT thành phố Hà Nội. Để tăng thêm sự hài lòng của khách hàng đang sử dụng dịch vụ tiêm chủng, TTKSBT thành phố Hà Nội cần xây dựng kế hoạch hàng năm sát với thực tế và nhu cầu sử dụng vắc xin của khách hàng để trình lên Sở Y tế tiến hành đấu thầu; Cập nhật thêm hệ thông nhắc lịch tiêm cho khách hàng đã và đang sử dụng dịch vụ tiêm chủng tại trung tâm. 

 • DOI : https://doi.org/10.38148/JHDS.0605SKPT21-097
 • Chủ đề : Mô hình sức khỏe, ốm đau, bệnh tật, chất lượng cuộc sống
 • Loại bài báo : Nghiên cứu gốc
 • Chuyên nghành : Chuyên Ngành Y

File toàn văn

Chưa có mã code, vui lòng liên hệ để nhận mã theo số điện thoại : 0246 266 3024 - Email : jhds@huph.edu.vn

 • Thông tin liên hệ : Cao Thị Ánh Tuyết
 • Email : caothianhtuyet75@gmail.com
 • Địa chỉ : Trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội

Bài báo liên quan

Nhà tài trợ và đối tác