Kiến thức, thái độ, thực hành phòng tránh tai nạn giao thông đường bộ ở học sinh trường trung học phổ thông Hoài Đức A, thành phố Hà Nội, năm 2021

 • Mã bài báo : SKPT_21_120
 • Ngày xuất bản : 30/10/2022
 • Số trang : 68-74
 • Tác giả : Nguyễn Thị Thảo Ngân
 • Lượt xem : ( 474 )

Danh sách tác giả (*)

 • Nguyễn Thị Thảo Ngân 1 - Viện Sức khỏe Nghề nghiệp và Môi trường
 • Nguyễn Thị Hồng 1 - Bệnh viện quận Thủ Đức

Mục tiêu: Mô tả kiến thức, thái độ, thực hành phòng tránh tai nạn giao thông đường bộ ở học sinh trường THPT Hoài Đức A, thành phố Hà Nội, năm 2021.

Phương pháp nghiên cứu: Mô tả cắt ngang. Nghiên cứu khảo sát trực tuyến 694 học sinh thuộc 18 lớp của trường THPT Hoài Đức A thông qua bộ câu hỏi được thiết kế trên phần mềm Google Forms từ tháng 4/2021 đến tháng 12/2021. Chọn 18 điều tra viên là 18 giáo viên chủ nhiệm của các lớp tham gia nghiên cứu. Điều tra viên gửi đường link bảng khảo sát trực tuyến cho những học sinh đồng ý tham gia nghiên cứu thông qua email hoặc zalo của lớp học. Trong quá trình học sinh trả lời khảo sát, nghiên cứu viên và điều tra viên trả lời thắc mắc/câu hỏi của học sinh qua điện thoại và nhắc nhở học sinh hoàn thành 100% phiếu điều tra.

Kết quả: Trong số 694 học sinh, điểm kiến thức trung bình đạt 7,73 (SD: 1,84). Tỷ lệ học sinh tham gia nghiên cứu có kiến thức đúng về phòng tránh tai nạn giao thông đường bộ (TNGTĐB) là 58,1%. Điểm trung bình thái độ thông qua 15 câu hỏi đánh giá đạt 59,46 (SD: 8,78). Có 76,2% học sinh có thái độ tích cực về phòng tránh TNGTĐB. Phân tích tỷ lệ học sinh thực hành phòng tránh TNGTĐB tại 4 vị trí tham gia giao thông cho kết quả: 67,6% học sinh thực hành đúng khi đi bộ; 42,9% học sinh thực hành đúng khi điều khiển xe đạp; 37% học sinh thực hành đúng khi điều khiển xe máy/xe máy điện/xe đạp điện; 40,7% học sinh thực hành đúng khi ngồi sau xe máy/xe đạp điện/ xe đạp. Tỷ lệ học sinh thực hành đúng về phòng tránh TNGTĐB tại tất cả các vị trí đối tượng tham gia giao thông là 34,5%.

Kết luận: Tỷ lệ học sinh trong nghiên cứu có kiến thức đúng về phòng tránh TNGTĐB chưa cao với 58,1%. Tuy nhiên phần đông học sinh (76,2%) đã có thái độ tích cực về phòng tránh TNGTĐB. Tỷ lệ học sinh thực hành đúng về phòng tránh TNGT tại tất cả các vị trí đối tượng TGGT khá thấp chỉ đạt 34,5%. Cần tổ chức các chương trình truyền thông về an toàn giao thông đa dạng bằng các hình thức hấp dẫn và phù hợp hơn kết hợp giữa lý thuyết và thực hành tại nhà trường và địa phương sẽ góp phần trong việc nâng cao kiến thức, thái độ và thực hành phòng tránh TNGTĐB của học sinh.

 • DOI : https://doi.org/10.38148/JHDS.0605SKPT21-120
 • Chủ đề : Phòng chống chấn thương
 • Loại bài báo : Nghiên cứu gốc
 • Chuyên nghành : Chuyên Ngành Y

File toàn văn

Chưa có mã code, vui lòng liên hệ để nhận mã theo số điện thoại : 0246 266 3024 - Email : jhds@huph.edu.vn

 • Thông tin liên hệ : Nguyễn Thị Thảo Ngân
 • Email : nguyenthaongannioeh@gmail.com
 • Địa chỉ : Viện Sức khỏe Nghề nghiệp và Môi trường

Bài báo liên quan

Nhà tài trợ và đối tác