Trải nghiệm của người nhà bệnh nhi điều trị nội trú tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình năm 2021

 • Mã bài báo : SKPT_22_036
 • Ngày xuất bản : 30/10/2022
 • Số trang : 75-82
 • Tác giả : Nguyễn Thị Thuý Anh
 • Lượt xem : ( 393 )

Danh sách tác giả (*)

 • Nguyễn Thị Thuý Anh 1 - Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình
 • Nguyễn Thị Hoài Thu 1 - Trường Đại học Y Hà Nội
 • Lê Thị Thảo Ly 2 - Trường Đại học Y Hà Nội
 • Nguyễn Thị Thu Hà. 3 - Trường Đại học Y Hà Nội

Mục tiêu: Mô tả trải nghiệm của người nhà bệnh nhi điều trị nội trú tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình năm 2021.

Phương pháp nghiên cứu: Mô tả cắt ngang thực hiện trên 245 người nhà bệnh nhi điều trị nội trú tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình từ tháng 7/2021 đến tháng 04/2022. Nghiên cứu sử dụng bộ câu hỏi đánh giá trải nghiệm của người sử dụng dịch vụ về các cơ sở y tế và hệ thống chăm sóc sức khoẻ (Consumer Assessment of Healthcare Providers and Systems – CAHPS) được phát triển bởi Cơ quan nghiên cứu chất lượng Y tế Mỹ (AHRQ).

Kết quả: Tỷ lệ trải nghiệm tích cực của người nhà bệnh nhi chung về bệnh viện đạt 54,7%. Trải nghiệm tích cực về xuất viện chiếm tỷ lệ cao nhất (trên 64%). Khía cạnh chăm sóc của bác sĩ và điều dưỡng có trải nghiệm tích cực trên 40%. Tỷ lệ người nhà bệnh nhi trải nghiệm tích cực về kinh nghiệm trong lần điều trị này cao nhất với 43,8%. Về môi trường bệnh viện, người nhà trải nghiệm tích cực chiếm tỷ lệ từ 30 – 35%. Khía cạnh hiểu biết của người nhà về chăm sóc bệnh nhi sau khi rời bệnh viện có tỷ lệ tích cực thấp nhất <30%.

Kết luận: Tỷ lệ trải nghiệm tích cực chung của người bệnh ở mức trên 50%. Cần có các nghiên cứu sâu hơn để tìm hiểu nguyên nhân, quá trình mà người nhà bệnh nhi trải nghiệm chưa tích cực về bệnh viện.

 • DOI : https://doi.org/10.38148/JHDS.0605SKPT22-036
 • Chủ đề : Mô hình sức khỏe, ốm đau, bệnh tật, chất lượng cuộc sống
 • Loại bài báo : Nghiên cứu gốc
 • Chuyên nghành : Chuyên Ngành Y

File toàn văn

Chưa có mã code, vui lòng liên hệ để nhận mã theo số điện thoại : 0246 266 3024 - Email : jhds@huph.edu.vn

 • Thông tin liên hệ : Nguyễn Thị Thu Hà.
 • Email :
 • Địa chỉ : Trường Đại học Y Hà Nội

Bài báo liên quan

Nhà tài trợ và đối tác