Nhu cầu chăm sóc giảm nhẹ của người bệnh ung thư tại Trung tâm Ung bướu – Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên năm 2021

 • Mã bài báo : SKPT_21_082
 • Ngày xuất bản : 30/10/2022
 • Số trang : 114-121
 • Tác giả : Phạm Ngọc Ánh
 • Lượt xem : ( 345 )

Danh sách tác giả (*)

 • Phạm Ngọc Ánh 1 - Trường Đại học Y tế công cộng
 • Đặng Thị Vân Anh 1 - Trường Đại học Y tế công cộng
 • Lê Thúy Phượng 2 - Trường Đại học Y tế công cộng
 • Vũ Bích Huyền 3 - Trung tâm Ung bướu Thái Nguyên
 • Phạm Thị Hằng 4 - Trung tâm Ung bướu Thái Nguyên
 • Nguyễn Thu Hà - Trường Đại học Y tế công cộng
 • Đoàn Thị Thùy - Trung tâm Ung bướu Thái Nguyên
 • Trần Bảo Ngọc - Trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên
 • Nguyễn Việt - Viện ung thư Quốc gia

Mục tiêu: Mô tả nhu cầu chăm sóc giảm nhẹ của người bệnh ung thư tại Trung tâm ung bướu – Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên năm 2021.

Phương pháp nghiên cứu: Thiết kế nghiên cứu cắt ngang, sử dụng phương pháp nghiên cứu kết hợp định lượng và định tính. Nghiên cứu định lượng thực hiện phỏng vấn trên 190 người bệnh. Nghiên cứu định tính được thực hiện trên 03 người bệnh và 02 cán bộ y tế tại TTUB Thái Nguyên trong khoảng thời gian từ tháng 12/2020 – tháng 06/2021. Nhu cầu chăm sóc giảm nhẹ của người bệnh được đánh giá trên 7 khía cạnh gồm: nhu cầu hỗ trợ thể chất, tâm lý/tinh thần, thông tin y tế, hỗ trợ các hoạt động hằng ngày, hỗ trợ tự chủ cá nhân, hỗ trợ giao tiếp và hỗ trợ tài chính.

Kết quả: Người bệnh ung thư có nhu cầu cần hỗ trợ nhiều nhất về thông tin y tế (chiếm 86,8%), kế đến là nhu cầu hỗ trợ tài chính (74,2%) và nhu cầu hỗ trợ thể chất (72,1%).

Kết luận: Nhu cầu chăm sóc giảm nhẹ của bệnh nhân ung thư tập trung nhiều vào nhu cầu hỗ trợ thông tin y tế và nhu cầu hỗ trợ tài chính.

 • DOI : https://doi.org/10.38148/JHDS.0605SKPT21-082
 • Chủ đề : Phục hồi chức năng
 • Loại bài báo : Nghiên cứu gốc
 • Chuyên nghành : Chuyên Ngành Y

File toàn văn

Chưa có mã code, vui lòng liên hệ để nhận mã theo số điện thoại : 0246 266 3024 - Email : jhds@huph.edu.vn

 • Thông tin liên hệ : Phạm Ngọc Ánh
 • Email :
 • Địa chỉ : Trường Đại học Y tế công cộng

Bài báo liên quan

Nhà tài trợ và đối tác